XIII Lubelski Festiwal Nauki w Archiwum Państwowym w Lublinie

Po raz kolejny Archiwum zaprasza do udziału w imprezach zorganizowanych z okazji corocznego Lubelskiego Festiwalu Nauki. W bieżącym roku w dniach 18 do 23 września proponujemy udział w następujących projektach przygotowanych zgodnie z hasłem tegorocznego Festiwalu „Nauka źródłem inspiracji”.

Prezentowany projekt pt. Znani Polacy ma postać galerii internetowej. Zostaną w niej przedstawione materiały archiwalne z zasobu Archiwum Państwowego w Lublinie dotyczące znanych Polaków, których życie było w mniej lub bardziej trwale związane z Lublinem lub Lubelszczyzną. Wśród prezentowanych osób znajdą się ludzie ze świata nauki, literatury i kultury, działacze polityczni i społeczni oraz ci wszyscy, którzy swoją wiedzą i postawą zapisali się w dziejach Polski, a tym samym Lublina i regionu. Prezentowane archiwalia będą dotyczyć m.in.: Sebastiana Klonowica, Władysława Czachórskiego, Józefa Pankiewicza, Tadeusza Kościuszki, Henryka Wieniawskiego, ks. Piotra Ściegiennego, ks. Stanisława Brzóski, ks. Stefana Wyszyńskiego, Józefa Czechowicza, Bolesława Prusa, Bolesława Leśmiana, Juliana Ochorowicza. Prezentowane archiwalia zilustrują ich życie osobiste, działalność naukową, zawodową i publiczną.

W związku z przypadającą w tym roku 100-tą rocznicą śmierci Henryka Sienkiewicza i ustanowieniem przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej roku 2016 Rokiem Henryka Sienkiewicza, przypominana zostanie także sylwetka tego noblisty oraz jego związki z Lubelszczyzną.

Formuła projektu skierowana jest do szerokiego kręgu użytkowników: młodzieży szkolnej, studentów, nauczycieli, dziennikarzy, regionalistów itd.

prowadzący: Agnieszka Konstankiewicz

    Z genealogią za pan brat!

    (pokaz, warsztat, wykład)

Podczas zajęć omówione zostaną podstawy badań genealogicznych – w jaki sposób je rozpocząć i jakich informacji szukać. Zajęcia kierowane są do zarówno do dzieci (szkoły podstawowe, gimnazja), jak i dorosłych zainteresowanych tą tematyką i będą niecodzienną okazją bliższego zapoznania się z materiałami archiwalnymi z zasobu Archiwum, stanowiącymi źródło poszukiwań genealogicznych. Będą to m.in. akty metrykalne, księgi ludności a także inne materiały pozwalające na zgłębianie tajemnic przeszłości i będące ważnym krokiem do opracowywania historii swojej rodziny.

prowadzący: Anna Chursan

    Historia rodzinna – jak ją poznawać?

    (ćwiczenia, dyskusja, pokaz, prezentacja multimedialna, wykład)

  • Zapoznanie z domowymi i archiwalnymi źródłami genealogicznymi.
  • Terminologia genealogiczna, jak poprawnie się nią posługiwać.
  • Sposoby poznawania historii własnej rodziny.
  • Jak tworzyć tablice genealogiczne?
  • Moja rodzina w historii lokalnej.

prowadzący: Robert Jop

    Archiwa i archiwalia w pracy nauczyciela

    (pokaz, prezentacja multimedialna, wykład)

Prezentowany projekt pt. Archiwa i archiwalia w pracy nauczyciela ma formę wykładu połączonego z pokazem i prezentacją multimedialną. Projekt ma pokazać nauczycielom czym są archiwa państwowe i co mogą zaoferować nauczycielom w ich pracy dydaktycznej. Zaprezentowane zostaną materiały archiwalne, dostępne w Archiwum Państwowym w Lublinie jak również udostępniane online poprzez portale i galerie internetowe, stanowiące doskonałe źródła do wykorzystania np. w nauczaniu historii kraju, małej Ojczyzny czy historii swojej rodziny. Zaprezentowane zostaną także ogólnopolskie bazy danych tworzone przez Archiwa Państwowe.

Projekt ma na celu pokazanie nauczycielom z jednej strony możliwości zasobów archiwalnych tj. pokazanie Archiwów jako skarbnicy wiedzy o przeszłości a tym samym repozytoriów niezmierzonej ilości źródeł do nauczania. Z drugiej strony zwrócenie uwagi na praktyczną funkcję archiwów historycznych jako urzędów wiary publicznej. W dobie społeczeństwa informacyjnego dobrze jest kształcić świadomych obywateli. Warto więc aby uczniowie wiedzieli czym są archiwa państwowe, co oraz kiedy przekazywane jest to ich zasobów zwłaszcza w przypadku akt stanu cywilnego, ksiąg notarialnych czy też ksiąg hipotecznych.

Formuła projektu skierowana jest do nauczycieli historii, wiedzy o społeczeństwie i kulturze, języka polskiego.

Prowadzący: Agnieszka Konstankiewicz

   Archiwum. Jesteś tutaj! Gra planszowa

    (konkurs)

Wielkoformatowa gra planszowa, w której drużyny będą sprawdzać swoją wiedzę historyczną. Grę poprzedzi lekcja archiwalna nt. archiwów i ich zasobów, ale sprawdzana będzie też wiedza z zakresu szkolnego nauczania historii oraz wiedzy z zakresów: Lubelszczyzna w historii Polski, Mój Lublin, Znani i mniej znani, Witaj w Archiwum, Czy wiesz… Gra będzie odbywać się na archiwalnym dziedzińcu. Zachęcamy do wystawienia „drużyn”, które wezmą udział w rywalizacji.

Prowadzący: Anna Chursan

Czas trwania spotkań, prezentacji i obejrzenia wystawy od 45 minut do 2 godzin.

Godziny spotkań oraz rezerwacja miejsc na stronie Lubelskiego Festiwalu Nauki.

-->