W dniu 6 XII każdego roku cała sieć archiwów państwowych obchodzi Dzień Darczyńcy. Został on ustanowiony w 2020 r. przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych dr. Pawła Pietrzyka, jako wyraz uznania i sposób uhonorowania wszystkich Darczyńców archiwów państwowych. Jest to dzień w którym archiwa chcą docenić ważną rolę w kształtowaniu narodowego zasobu archiwalnego przez zwykłych, a zarazem niezwykłych obywateli. Nie przypadkowa jest data ustanowienia Dnia Darczyńcy, która przypada w tym samym dniu co wspomnienie św. Mikołaja, kiedy to obdarowujemy innych upominkami. Szczególnymi darami, które kształtują narodowe dziedzictwo są materiały archiwalne, tj. dokumenty, rękopisy, fotografie, nagrania, druki ulotne, mapy, przekazane przez osoby prywatne do archiwów. Dlatego przy okazji tego wyjątkowego Dnia Archiwum Państwowe w Lublinie pragnie zaprezentować wybrane przekazane nam zbiory osób prywatnych oraz wyrazić naszą wdzięczność naszym Darczyńcom, za wzbogacenie zasobu archiwalnego o cenne dla poznania przeszłości spuścizny, pamiątki i kolekcje. Autorką wystawy jest Agnieszka Konstankiewicz a jej opracowania graficznego dr Bartosz Staręgowski. Skany wykonali: Marzanna Kędzierska, Marek Krzykała, Sylwia Winiarska.