Archiwalia lubelskie na portalu Societies under German Occupation

Informujemy, że skan materiału archiwalnego z zasobu Archiwum Państwowego w Lublinie trafił na międzynarodowy portal Societes under German Occupation. Source Editions.

Wspomnianym materiałem archiwalnym jest Podanie niemieckiego kierownika komisarycznego “Lubzelu” o przydział odzieży z “Judenaktion” z 1 IX 1943 r., pochodzący z zespołu archiwalnego nr 676 – Lubelski Międzykomunalny Związek Elektryfikacyjny “Lubzel” w Lublinie, sygn. 49, k. 268. Na portalu oprócz możliwości obejrzenia skanu oryginalnego źródła, można zapoznać się również z transkrypcją oraz angielskim tłumaczeniem. Dokument można zobaczyć tutaj.
Sam portal ma na celu ukazanie materiałów archiwalnych dotyczących lokalnych społeczności, z kilkudziesięciu różnych krajów, które w latach 1939-1945 znalazły się pod okupacją nazistowskich Niemiec. Na tę chwilę zaprezentowano tam ponad 600 źródeł, pochodzących z różnych państw, napisanych w 21 różnych językach, przetłumaczonych na angielski przez profesjonalnych tłumaczy. Portal skierowany jest nie tylko do profesjonalnych badaczy, ale i wszystkich tych, którzy interesują się historią II wojny światowej. Interaktywne moduły, takie jak zaawansowane wyszukiwanie dokumentów, mapa, oś czasu i wirtualna przestrzeń robocza poszerzają zakres możliwości badawczych i ułatwiają nam wyszukiwanie interesujących nas źródeł historycznych. Zapraszamy!!!

-->