Kolejne materiały do spuścizny Arseniusza Flaka

W dniu wczorajszym nasze archiwum odwiedziła Beata Gabriela Wilanowska, nasz darczyńca.

Wraz z bratem Wojciechem Flakiem przekazali nam kolejne materiały dotyczące ich ojca – Arseniusza Flaka. Pani Beata współpracuje z APL od 2020 r., kiedy to w ramach akcji „Archiwa Rodzinne Niepodległej” przekazała w darze spuściznę swojego ojca. Tym razem w darze przekazano nam fotografie z czasów gdy Arseniusz Flak służył w Flotylli Rzecznej w Pińsku tuż przed II wojną światową. Materiały, które już wcześniej zostały przekazane w darze można obejrzeć na wystawach autorstwa Agnieszki Konstankiewicz: http://lac.lublin.pl/archiwarodzinne/archiwa/arseniusz-flak/ oraz https://lublin.ap.gov.pl/nauka-popularyzacja-i-edukacja/galerie-online/darczyncy-i-ich-dary-przekazane-do-archiwum-panstwowego-w-lublinie/
Spuścizna Arseniusza Flaka przechowywana jest w Archiwum Państwowym w Lublinie pod nr 2632.

-->