Zapraszamy na sesje przygotowane przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych w ramach Ogólnopolskich Dni Konserwatorskich, które odbędą się w Warszawie 6 października podczas IV Targów Konserwacji i Restauracji Zabytków oraz Ochrony, Wyposażenia Archiwów, Muzeów i Bibliotek DZIEDZICTWO 2016.

Czytaj dalej Portale internetowe lubelskiego Archiwum na Targach DZIEDZICTWO 2016 w Warszawie

W pierwszych dniach lipca br., Narodowe Archiwum Cyfrowe dokonało aktualizacji serwisu szukajwarchiwach.pl Link otwiera się w nowym oknie. Udostępniono tam łącznie ponad 2 mln nowych skanów dokumentacji historycznej z zasobu archiwów państwowych. Tym samym łączna liczba dostępnych materiałów przekroczyła 20 mln.

Czytaj dalej Aktualizacja szukajwarchiwach.pl – ponad 430 tys. nowych skanów z zasobu lubelskiego Archiwum

1 kwietnia br., Narodowe Archiwum Cyfrowe dokonało aktualizacji serwisu szukajwarchiwach.pl o nowe skany z zasobu archiwów państwowych. Udostępniono łącznie 790 tys. skanów, z czego dokładnie 133 593 stanowią kopie z materiałów archiwalnych z zasobu lubelskiego Archiwum Państwowego i jego oddziałów zamiejscowych w Chełmie i Radzyniu.

Czytaj dalej Ponad 133 tys. nowych skanów na szukajwarchiwach.pl

W ubiegłym tygodniu Narodowy Instytut Audiowizualny ogłosił wyniki tegorocznej edycji Programu Wieloletniego Kultura+, priorytet Digitalizacja. Wśród 26 instytucji – studiów filmowych, bibliotek, muzeów i archiwów, które w tym roku otrzymały dofinansowanie na projekty związane z digitalizacją zasobów kultury i dziedzictwa narodowego na łączną kwotę 8,4 mln zł, jest także Archiwum Państwowe w Lublinie.

Czytaj dalej Lubelskie Archiwum w PW Kultura+

Jeszcze nie opadł kurz po wczorajszych obchodach Międzynarodowego Dnia Archiwów, a już przedstawiamy kolejną niespodziankę dla naszych użytkowników! 6 czerwca br. serwis szukajwarchiwach.pl został zaktualizowany o sporą dawkę skanów z zasobu lubelskiego archiwum. W odróżnieniu od poprzednich, skany w obecnej publikacji zostały wykonane z oryginałów, po czym zostały przesłane do NAC celem udostępnienia w Internecie oraz archiwizacji w Centralnym Repozytorium Cyfrowym.

Czytaj dalej Ponad 95 tys. nowych skanów na szukajwarchiwach.pl

W dniu 4 lutego 2014 r., odbyło się uroczyste otwarcie pracowni digitalizacji w Chełmskim Oddziale Archiwum Państwowego w Lublinie z udziałem przedstawicieli władz miasta Chełma, w tym zastępcy Prezydenta Miasta Chełm, Przewodniczącego Rady Miasta, jak również dyrektorów oraz pracowników chełmskich placówek kultury, ochrony zabytków, regionalistów, archiwistów zakładowych, młodzieży licealnej.

Czytaj dalej Fotorelacja z otwarcia pracowni digitalizacji