Pomyślne zakończenie realizacji projektu Kultura+ na 2014 rok

Pod koniec zeszłego roku w lubelskim archiwum zakończyła się realizacja projektu „Rozwój zasobów cyfrowych Archiwum Państwowego w Lublinie” na rok 2014.

Projekt został sfinansowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Wieloletniego Kultura+, priorytet Digitalizacja. W ramach zadania zakupiony został skaner książkowy SMA Scan Master 1, dwa skanery przelotowe do dokumentów Kodak i3250, serwer aplikacji PowerEdge oraz szafę RACK i UPS. Ponadto wykonano ponad 300 tys. skanów z zespołów Akta miasta Lublina, Księgi Grodzkie Chełmskie oraz akta metrykalne urzędów stanu cywilnego (pełna lista zeskanowanych zespołów).

Archiwum Państwowe w Lublinie od początku, tj. od 2011 roku, uczestniczy w programie Kultura+, w ramach którego dotychczas wykonano ponad 875 tys. skanów, stworzono i wyposażono w sprzęt skanujący 3 nowe pracownie digitalizacji w oddziałach zamiejscowych oraz doposażono jedną istniejącą w centrali Archiwum. Znacząco rozbudowano także infrastrukturę do masowego przechowywania danych cyfrowych. W tym roku lubelskie archiwum także złożyło wniosek o dofinansowanie kolejnych inwestycji i usług skanowania materiałów archiwalnych. Wyniki naboru spodziewane są na przełomie kwietnia i maja.

Wszystkie dotychczas wykonane skany zostały przekazane do Narodowego Archiwum Cyfrowego i udostępniane bezpłatnie w serwisie szukajwarchiwach.pl

-->