Z końcem listopada w lubelskim Archiwum zakończyła się realizacja projektu w ramach programu „Digitalizacja 2016” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pozostających w dyspozycji Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych. Projekt zakładał kontynuację digitalizacji materiałów z zespołu Akta miasta Lublina rozpoczętą w programie Kultura+. Dzięki jego realizacji przygotowane do udostępnienia on-line zostały kluczowe materiały archiwalne do badania historii Lublina.

Wybór materiałów z I połowy XIX w. dotyczących edukacji i wychowania oraz zdrowia i opieki społecznej z zespołu Akta miasta Lublina podporządkowany był wysokiej wartości historycznej archiwaliów, dużym zainteresowaniem badaczy, zabezpieczeniem przed zniszczeniem oraz potencjałem do wykorzystania przy organizacji wydarzeń kulturalnych, artystycznych, naukowych i edukacyjnych w kontekście zbliżającej się w 2017 r. 700 rocznicy lokacji miasta Lublina.

W ramach realizacji projektu zdigitalizowano łącznie 291 jednostek aktowych otrzymując z nich łącznie 69 197 skanów. Wytypowane materiały posiadały znaczne zniszczenia, dlatego przed skanowaniem poddano je przygotowaniu konserwatorskiemu. Wszystkie wykonane skany udostępniane są w czytelni za pomocą sieci lokalnej Archiwum, zaś w niedługim czasie zostaną udostępnione także w serwisie szukajwarchiwach.pl.