Zbiory online

3,5 mln skanów materiałów archiwalnych z naszego zasobu dostępnych jest bezpłatnie na stronie www.szukajwarchiwach.gov.pl!

Uwaga! Poniższa lista jest wykazem zespołów zeskanowanych w całości oraz częściowo. Wybierz kategorię z listy poniżej lub z rozwijanego menu

Akta miasta Lublina i innych miast

Akta cechów, organizacji i związków rzemieślniczych

Księgi sądów i urzędów stanowych

Akta instytucji wyznaniowych

Akta USC wyznania rzymskokatolickiego

Akta USC wyznania greckokatolickiego

Akta USC wyznania prawosławnego

Akta USC wyznania mojżeszowego

Akta USC innych wyznań

Akta urzędów administracji ogólnej i samorządu

Rady żydowskie

Akta organizacji konspiracyjnych

36, Archiwum Państwowe w Lublinie, oddział w Chełmie

37, Archiwum Państwowe w Lublinie, oddział w Kraśniku

38, Archiwum Państwowe w Lublinie, oddział w Radzyniu Podlaskim

 

Tytuł spojlera
 1. Zamykamy białe okno Bazy danych w archiwach państwowych.
 2. Rozwijamy zakładkę Archiwum i wyszukujemy Archiwum Państwowe w Lublinie
 3. Do wyszukiwarki wpisujemy wybraną frazę np. Opole
 4. W zakładce Opcje przeglądania zaznaczamy opcję Zespoły i wybieramy komendę filtruj, po prawej stronie ukażą się nazwy zespołów archiwalnych z wybrana frazą Jeżeli Państwa zamiarem będzie wyszukanie skanów wykonanych z przechowywanych w naszym zasobie akt stanu cywilnego wybieramy zespół np. Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Opolu.
 5. Wybieramy opcję Serie a następnie konkretne księgi np. Księgi wtóropisowe urodzeń, małżeństw i zgonów (duplikaty)
 6. Kolejnym krokiem będzie wybranie interesującego nas rocznika np. 1840 – sygn. 55 (ostatni numer w kolumnie Sygnatura).
 7. Zobaczymy opis jednostki i pasek z opcjami, z których wybierzemy opcję Skany.
 8. Teraz możemy prowadzić poszukiwania otwierając konkretne okna z gotowymi skanami.
 9. Znajomość układu księgi stanu cywilnego pozwala na szybkie i skuteczne wyszukanie interesujących nas informacji. Księga najczęściej zawiera indeksy osobowe, które znajdują się zwykle na końcu wpisów do każdego z typu metryk (urodzeń, małżeństw i zgonów) lub na końcu księgi. Obok wybranego nazwiska znajdziemy numer aktu, który pomoże dotrzeć do właściwego dokumentu.
 10. Jest możliwe dwukrotne powiększenie skanów. Trzeba pamiętać, że program nie pozwala na odczytanie jednocześnie dwóch otwartych powiększonych maksymalnie okien, więc zamykamy wcześniej powiększone okno i otwieramy właściwe.
 11. Można również posługiwać się przesuwaniem kolejnych skanów za pomocą wskazówki Następny (>>) lub Poprzedni (<<).
 12. Na portal można również wejść z poniżej zamieszczonej listy zespołów. Akta stanu cywilnego różnych wyznań zamieszczone są w oddzielnych podstronach powyżej. Życzymy owocnych poszukiwań.

Uwaga. Z prezentacji online wyłączone zostały materiały mogące naruszać dobra osobiste i inne interesy prawnie chronione.

 

-->