Akta organizacji konspiracyjnych

1072/0 Związek Walki Zbrojnej – Armia Krajowa Okręg Lublin 1940-1945[1946-1991]
1073/0 Bataliony Chłopskie Okręg IV Lublin 1942-1944[1945-1952]
1074/0 Narodowe Siły Zbrojne Okręg III Lublin [1940-1941]1942-1945[1946-1950]
1099/0 Zrzeszenie „Wolność i Niezawisłość” Okręg Lubelski [1944]1945-1947[1948-1953]
1666/0 Polska Armia Wyzwoleńcza 1950-1950
1667/0 Konsolidacja Longinusów Obrońców Niepodległości – Kadra Bezpieczeństwa Okręg Lublin 1940-1943
1668/0 Komenda Wojska Orła Białego 1943-1944
1669/0 Narodowa Organizacja Wojskowa Okręg Lublin 1942-1943
1670/0 Komenda Obrońców Polski 1940-1943
1671/0 Organizacja Wojskowa „Unia” Okręg Lublin 1942-1943
1672/0 Zjednoczone Organizacje Ruchu „Miecz i Pług” 1943-1944[1950]

Ostatnia modyfikacja: [last_modified_date format=”Y-m-d H:i”]

-->