Akta urzędów administracji ogólnej i samorządu

115/0 Rząd Gubernialny Lubelski
123/0 Kancelaria Tymczasowego Generał Gubernatora Guberni Lubelskiej
403/0 Urząd Wojewódzki Lubelski 1919-1939[1940-1944]. Wydział Komunikacyjno-Budowlany

Ostatnia modyfikacja: [last_modified_date format=”Y-m-d H:i”]

-->