115/0 Rząd Gubernialny Lubelski
123/0 Kancelaria Tymczasowego Generał Gubernatora Guberni Lubelskiej
403/0 Urząd Wojewódzki Lubelski 1919-1939[1940-1944]. Wydział Komunikacyjno-Budowlany

Ostatnia modyfikacja: