Akta instytucji wyznaniowych

95/0 Chełmski Konsystorz Greckokatolicki [1525-1595]1596-1875[1876-1905]
106/6 Akta paratii rzymskokatolickiej w Dubie
106/47 Akta parafii rzymskokatolickiej w Tomaszowie
106/49 Akta parafii rzymskokatolickiej w Uchaniach
107/12 Akta Parafii w Kopyłowie
107/23 Akta Parafii w Przeorsku
107/24 Akta Parafii w Rogóźnie
107/33 Akta Parafii w Tomaszowie
109/0 Parafia ewangelicka w Pawłowie
1601/0 Akta Parafii Prawosławnej w Jabłecznej
1660/0 Akta Parafii Prawosławnej w Babicach
1663/0 Akta Parafii Prawosławnej w Bezwoli
1664/0 Akta Parafii Prawosławnej p.w. Św. Trójcy w Białej
1689/0 Akta Parafii Prawosławnej w Luchowie
1699/0 Akta Parafii Prawosławnej w Puławach (Instytut)
1704/0 Akta Parafii Prawosławnej w Siedlcach
1715/0 Akta Parafii Prawosławnej w Zamościu (Twierdza)
2413/0 Akta Parafii Prawosławnej w Hrubieszowie 

Ostatnia modyfikacja: [last_modified_date format=”Y-m-d H:i”]

-->