Szanowni Państwo! Zapraszamy do lektury 7. tomu ,,Studiów Archiwalnych”, czasopisma wydawanego przez Archiwum Państwowe w Lublinie.

Siódmy tom ,,Studiów Archiwalnych” przynosi artykuły odnoszące się przede wszystkim do średniowiecza i okresu nowozytnego oraz takich dziedzin jak dyplomatyka, sfragistyka, bibliologia oraz historia wojskowości. Marcin Pytel analizuje klauzule pertynencyjne w dokumentach książęcych wystawionych w Wielkopolsce do 1296 r. Henryk Gmiterek omawia zagadnienie wysiłku materialnego województwa lubelskiego w pierwszych dwu latach wojen kozackich. Do spraw wojskowości odnosi się także Bartosz Staręgowski, który analizuje księgi grodzkie chełmskie pod kątem funkcjonowania powiatowych formacji zbrojnych samorządu szlacheckiego. Józef Kus prezentuje z kolei popularny w okresie nowożytnym zwyczaj wręczania przy róznych okazjach podarków przez władze siedemnastowiecznego Lublina. Natomiast Ewa Zielińska dokonała gruntownej analizy kodykologicznej rękopisu jednej z lubelskich karmelitanek bosych, przechowywanego w Lwowskiej Narodowej Naukowej Bibliotece Ukrainy we Lwowie. Ostatnim artykułem w dziale Rozprawy i studia jest tekst Piotra Zimnego, który wprowadza nas w zagadnienia ewidencjonowanego, niepaństwowego zasobu archiwalnego.

W dziale Materiały i źródła Czytelnik znajdzie edycję księgi dochodów i powinności należących do spiskiego zamku w Starej Lubowli, przygotowaną przez Miroslava Števíka oraz katalog pieczęci z zasobu radzyńskiego Oddziału Archiwum Państwowego w Lublinie, opracowany przez Joannę Kowalik-Bylicką.

Tom ,,Studiów Archiwalnych” zamykają Recenzje (Zofia Jakóbczak, Bartosz Staręgowski) oraz sprawozdanie z projektu przygotowanego przez lubelskie Archiwum w związku z 100 rocznicą Bitwy Warszawskiej w 1920 r. (Bartosz Staręgowski).

Życzymy miłej lektury.

 

Załączniki