Szanowni Państwo,

Archiwum Państwowe w Lublinie informuje, że nastąpiły ograniczenia w udostępnianiu materiałów archiwalnych przechowywanych w lubelskiej Centrali Archiwum.

Wspomniane ograniczenia związane są z dezynfekcją materiałów archiwalnych, która obecnie trwa w archiwum. Po jej zakończeniu akta będą z powrotem udostępniane, o czym poinformujemy Państwa za pośrednictwem naszej strony internetowej oraz profilu na FB.

Za utrudnienia przepraszamy.

Poniżej znajdują się listy wyłączonych z udostępniania zespołów:

NUMER ZESPOŁU NAZWA ZESPOŁU
469 Sąd Okręgowy w Lublinie
484 Sąd Grodzki w Lublinie
779 Ubezpieczalnia Społeczna (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) w Lublinie
835 Wojewódzki Związek Spółdzielni Pracy w Lublinie
910 Wojewódzki Urząd Statystyczny w Lublinie
1532 Sąd Pokoju w Lubartowie
1541 Sąd Pokoju Okręgu Łosickiego
1542 Sędzia Pokoju w Puławach I Okręgu Guberni Lubelskiej
2395 Kolekcja Nikodema Ostaszewicza urzędnika Dyrekcji Poczt i Telegrafów w Lublinie, pracownika Ministerstwa Poczt i Telegrafów w Warszawie
2396 Kolekcja Stanisława Stadnika dyrektora Rejonowego Urzędu Poczty w Lublinie
2397 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Lublinie
2446 Królewsko-Polski Sąd Apelacyjny w Lublinie
2447 C. K. Sąd Apelacyjny w Lublinie
2501 Sąd Okręgowy w Lublinie
2502 C. i K. Sąd Obwodowy w Lublinie
2503 Sąd Policji Poprawczej w Lublinie
2504 Sąd Policji Poprawczej w Janowie Lubelskim
2505 Powiatowy Urząd Rozjemczy do Spraw Majątkowych Posiadaczy Gospodarstw Wiejskich w Chełmie
2506 Zrzeszenie Sędziów i Prokuratorów RP Oddział Lubelski
2507 Zrzeszenie Urzędników Sądowych i Prokuratorskich Okręgu Apelacyjnego w Lublinie
2508 Sąd Okręgowy w Łucku
2509 Sąd Okręgowy w Równem
2510 Królewsko-Polski Sąd Okręgowy w Lublinie
2526 C. i K. Trybunał Sądowy w Lublinie
2527 Specjalny Sąd Karny w Lublinie
2532 Spuścizna Bolesława Sekutowicza (1881-1939), prezesa Sądu Apelacyjnego w Lublinie
2568 Prokuratura Sądu Okręgowego w Łucku
2569 Prokuratura Sądu Okręgowego w Równem

 

NUMER ZESPOŁU NAZWA ZESPOŁU
160 Kancelaria Józefa Wołowskiego adwokata w Lublinie
183 Zarząd Żandarmerii Guberni Lubelskiej
184 Zarząd Żandarmerii Guberni Chełmskiej
185 Zarząd Żandarmerii Powiatów Bialskiego, Konstantynowskiego i Włodawskiego
186 Pomocnik Naczelnika Zarządu Żandarmerii Guberni Chełmskiej na Powiat Bialski, Konstantynowski i Włodawski
187 Zarząd Żandarmerii Powiatów Chełmskiego i Hrubieszowskiego
188 Zarząd Żandarmerii Powiatów Chełmskiego, Hrubieszowskiego i Krasnostawskiego
189 Pomocnik Naczelnika Zarządu Żandarmerii Guberni Chełmskiej na Powiat Chełmski i Hrubieszowski
190 Zarząd Żandarmerii Powiatów Hrubieszowskiego i Tomaszowskiego
191 Zarząd Żandarmerii Powiatów Krasnostawskiego i Janowskiego
192 Zarząd Żandarmerii Powiatów Lubelskiego i Janowskiego
193 Zarząd Żandarmerii Powiatu Lubelskiego
194 Zarząd Żandarmerii Powiatu Lubartowskiego
195 Zarząd Żandarmerii Powiatów Łukowskiego, Radzyńskiego i Garwolińskiego
196 Zarząd Żandarmerii Powiatów Puławskiego i Janowskiego
197 Zarząd Żandarmerii Powiatów Puławskiego i Lubartowskiego
198 Zarząd Żandarmerii Powiatów Tomaszowskiego i Biłgorajskiego
199 Zarząd Żandarmerii Powiatów Zamojskiego i Biłgorajskiego
200 Zarząd Żandarmerii Powiatów Zamojskiego i Krasnostawskiego
201 Zarząd Żandarmerii Powiatów Zamojskiego, Tomaszowskiego i Biłgorajskiego
202 Pomocnik Naczelnika Zarządu Żandarmerii Guberni Chełmskiej na Powiat Zamojski, Tomaszowski i Biłgorajski
203 Naczelnik Straży Ziemskiej Powiatu Chełmskiego
204 Naczelnik Straży Ziemskiej Powiatu Lubartowskiego
205 Naczelnik Straży Ziemskiej Powiatu Lubelskiego
206 Naczelnik Straży Ziemskiej Powiatu Łukowskiego
207 Naczelnik Straży Ziemskiej Powiatu Puławskiego
208 Naczelnik Straży Ziemskiej Powiatu Zamojskiego
210 Izba Skarbowa Lubelska
211 Izba Skarbowa Siedlecka
212 Izba Skarbowa Chełmska
213 Zarząd Akcyzowy Guberni Lubelskiej
214 Zarząd Akcyzowy Guberni Chełmskiej
215 I Okręg Zarządu Akcyzowego Lubelskiego
217 Tymczasowa Komisja Propinacyjna Lubelska
218 Lubelska Izba Kontroli
220 Lubelska Gubernialna Kasa Skarbowa
222 Urząd Miejski Lubelski do Spraw Podatku Kwaterunkowego
223 Urząd Gubernialny Lubelski do Spraw Państwowego Podatku Przemysłowego
225 Inspektor Podatkowy Powiatu Chełmskiego
226 Inspektor Podatkowy Miasta Lublina
227 Inspektor Podatkowy Powiatów Lubelskiego i Janowskiego
228 Inspektor Podatkowy Powiatów Lubartowskiego i Krasnostawskiego
229 Inspektor Podatkowy Powiatów Lubartowskiego i Puławskiego
230 Inspektor Podatkowy Powiatów Lubelskiego i Lubartowskiego
235 Komitet Ratunkowy Ziemi Lubelskiej
236 C. i K. Komenda Powiatowa w Biłgoraju
237 C. i K. Komenda Powiatowa w Chełmie
238 C. i K. Komenda Powiatowa w Hrubieszowie
239 C. i K. Komenda Powiatowa w Janowie
240 C. i K. Komenda Powiatowa w Krasnymstawie
241 C. i K. Komenda Powiatowa w Lubartowie
242 C. i K. Komenda Powiatowa w Lublinie
243 C. i K. Komenda Powiatowa w Puławach
244 C. i K. Komenda Powiatowa w Tomaszowie
245 C. i K. Komenda Powiatowa w Zamościu
246 Cesarsko-Niemiecka Komendantura Obozu w Dęblinie
247 Cesarsko-Niemiecki Urząd Powiatowy w Łukowie
248 Cesarsko-Niemieckie Wojskowe Gubernatorstwo w Łukowie
249 Trybunał Cywilny I Instancji w Lublinie
250 Sąd Kryminalny w Lublinie
252 Kancelaria Prezesa Trybunału Lubelskiego
253 Zjazd Sędziów Pokoju 1 Okręgu Guberni Lubelskiej w Lublinie
254 Zjazd Sędziów Pokoju Guberni Wołyńskiej w Równem
255 Sąd Pokoju Powiatu Lubelskiego
256 Sędzia Pokoju 2 Rejonu Miasta Lublina
257 Sędzia Pokoju 3 Rejonu Miasta Lublina
258 Sąd Gminny 1 Okręgu Powiatu Lubelskiego w Bełżycach
259 Sąd Gminny 2 Okręgu Powiatu Lubelskiego w Bychawie
260 Sąd Gminny 3 Okręgu Powiatu Lubelskiego na Tatarach
262 Sąd Gminny 1 Okręgu Powiatu Lubartowskiego w Kamionce
263 Sąd Gminny 2 Okręgu Powiatu Lubartowskiego w Michowie
264 Sąd Gminny 3 Okręgu Powiatu Lubartowskiego w Ostrówku
265 Sąd Gminny IV Okręgu Powiatu Lubartowskiego w Łęcznej
266 Sąd Pokoju w Kazimierzu n/Wisłą
267 Sąd Gminny 1 Okręgu Powiatu Puławskiego w Irenie
268 Sąd Gminny 2 Okręgu Powiatu Puławskiego w Kurowie
269 Sąd Gminny 6 Okręgu Powiatu Puławskiego w Żyrzynie
271 Kancelaria Władysława Rogowskiego adwokata w Lublinie
272 Kancelaria Włodzimierza Sekutowicza adwokata w Lublinie
446 Urząd Skarbowy w Lublinie
447 Urząd Katastralny w Bełzie
476 Sąd Pokoju w Bełżycach
477 Sąd Pokoju w Bychawie
478 Sąd Pokoju 1 Okręgu w Lublinie
479 Sąd Pokoju 2 Okręgu w Lublinie
480 Sąd Pokoju 3 Okręgu w Lublinie
481 Sąd Pokoju dla Nieletnich w Lublinie
482 Sąd Pokoju na Rurach w Lublinie
483 Sąd Pokoju na Tatarach w Lublinie
484 Sąd Grodzki w Lublinie
485 Sąd Pokoju w Irenie – powiat puławski
486 Sąd Pokoju w Kazimierzu – powiat puławski
487 Sąd Pokoju w Kurowie – powiat puławski
488 Sąd Pokoju w Opolu Lubelskim – powiat puławski
489 Sąd Pokoju w Puławach – powiat puławski
490 Sąd Pokoju w Wąwolnicy – powiat puławski
491 Sąd Pokoju w Żyrzynie – powiat puławski
492 Sąd Grodzki w Opolu Lubelskim – powiat puławski
493 Sąd Pracy w Lublinie
496 Spuścizna Stanisława Kalinowskiego (1888-1954), adwokata w Lublinie
497 Akta kancelarii Stanisława Kuczewskiego w Lublinie
601 Lubelskie Towarzystwo Dobroczynności w Lublinie
602 Rada Gubernialna Lubelska Dobroczynności Publicznej
603 Rada Gubernialna Chełmska Dobroczynności Publicznej
606 Szpital św. Katarzyny w Szczebrzeszynie
607 Dom Schronienia Św. Ducha w Lublinie
608 Komitet Gubernialny Lubelski Opieki nad Trzeźwością Ludową
609 Komitet Miejski Lubelski Opieki nad Trzeźwością Ludową
612 Rada Opiekuńcza Powiatu Lubelskiego
613 Lubelski Wojewódzki Międzykomunalny Związek Opieki Społecznej
614 Rusińskie Dobroczynne Stowarzyszenie “Ridna Chata” w Chełmie
616 RGO – Polski Komitet Opiekuńczy Lublin Miasto i Powiat
617 Polski Komitet Opiekuńczy Lublin – Delegatura i Polski Komitet Opiekuńczy w Lubartowie
621 Związek Inwalidów Wojennych Zarząd Okręgu w Lublinie
625 Powiatowa Komenda Związku Strzeleckiego w Hrubieszowie
649 Inspekcja Drobnego Kredytu Lubelskiego Oddziału Banku Państwowego
650 Towarzystwo Kredytowe Ziemskie – Dyrekcja Szczegółowa w Lublinie
651 Lubelskie Towarzystwo Kredytowe Miejskie
652 Komitet Gubernialny Chełmski do Spraw Drobnego Kredytu
653 Komitet Gubernialny Lubelski do Spraw Drobnego Kredytu
704 Izba Skarbowa w Lublinie
743 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej i Urząd Powiatowy w Lublinie
870 Sąd Apelacyjny w Lublinie
871 Prokurator Sądu Apelacyjnego w Lublinie
881 Lubelski Okręgowy Urząd Miar
884 Sąd Gminny IV Okręgu Powiatu Lubelskiego
886 I i II Urząd Skarbowy w Lublinie
888 Sąd Grodzki w Lublinie
931 Zarząd Okręgowy PCK w Lublinie
987 Sąd Apelacyjny w Lublinie
1024 Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne w Lublinie
1189 Sąd Powiatowy w Lublinie
1200 Sąd Grodzki w Puławach
1201 Sąd Grodzki w Kurowie
1218 Lubelska Gubernialna Tymczasowa Komisja Statystyczna
1219 Lubelska Gubernialna Komisja Spisowa
1528 Sędzia Pokoju I Okręgu Guberni Lubelskiej m. Lubartowa i Łęcznej
1529 Sędzia Pokoju III Rejonu m. Lubartowa i Łęcznej
1530 Sędzia Pokoju VII Rejonu m. Lubartowa
2398 Zjazd Sędziów Pokoju 2 Okręgu Guberni Lubelskiej
2511 Towarzystwo Prawnicze w Lublinie
2582 Sędzia Pokoju I Rejonu Miasta Lublina
2623 Janowski Powiatowy Komitet Opieki nad Trzeźwością Ludową