Szanowni Państwo, w lutym 2023 r. pracę w Archiwum Państwowym w Lublinie zakończyło dwoje naszych pracowników, Dyrektor Archiwum dr Piotr Dymmel oraz Pani Anna Petkowicz z Oddziału w Radzyniu Podlaskim

Obydwoje z wymienionych byli pracownikami z długim stażem zawodowym i bogatym dorobkiem na różnych polach działalności. Uroczyste pożegnanie Dyrektora P. Dymmela miało miejsce 10 lutego, a A. Petkowicz 24 lutego br.

Dr Piotr Dymmel został Dyrektorem APL w sierpniu 2001 r. Podczas ponad dwudziestoletniego kierowania placówką na różne sposoby starał się wzmocnić pozycję Archiwum jako urzędu oraz instytucji kultury. Miały temu służyć działania zmierzające do zwiększenia zasobu archiwaliów przechowywanych w APL, szeroko zakrojona akcja digitalizacji materiałów archiwalnych oraz modernizacja budynku archiwum. Dyrektor P. Dymmel doprowadził także do ożywienia kontaktów ze środowiskiem uniwersyteckim Lublina. Efektem tego były m.in. przygotowane przez naukowców publikacje. Dr P. Dymmel dostrzegał ponadto potrzebę prowadzenia działalności popularyzatorskiej i edukacyjnej w celu zwiększenia społecznej roli archiwów. W okresie zarządzania przez niego archiwum, zorganizowano lub współorganizowano szereg wystaw i wydarzeń kulturalnych. Oczkiem w głowie Dyrektora Dymmela była działalność wydawnicza. Swoją działalnością na tym polu doprowadził do wydania pojedynczych publikacji oraz stworzenia trzech serii wydawniczych, ,,Fontes Lublinenses”, ,,Źródła Lubelskie”, ,,Ikonoteka Lubelska” oraz czasopisma naukowego ,,Studia Archiwalne”.  

W 2004 dr Piotr Dymmel odznaczony został Srebrnym Krzyżem Zasługi Przez Prezydenta RP.

 

Anna Petkowicz rozpoczęła pracę w Archiwum Państwowym w Lublinie w 1982 r. a zakończyła ją po 41 latach w roku bieżącym. W trakcie swojej kariery zawodowej wniosła istotny wkład w opracowanie zespołów archiwalnych. W 2014 r. przygotowała konferencję metodyczną dla archiwistów zakładowych. Rzetelnie wykonywała swoje zawodowe obowiązki, była aktywna w działalności na przedpolu archiwalnym i w trakcie wykonywania kontroli. Nie odmawiała także pomocy koleżankom i kolegom z archiwów zakładowych, służąc radą, organizując i prowadząc konsultacje merytoryczne.

Pracownikom, którzy odeszli na emeryturę za zaangażowanie i kreatywność oraz rozwój lubelskiego archiwum wyrażamy słowa uznania i składamy podziękowania za lata współpracy.

U progu nowego etapu życia składamy najlepsze życzenia zdrowia, optymizmu, realizowania własnych pasji i zainteresowań oraz miłego czasu spędzanego w gronie najbliższych.