Zapraszamy do udziału w konkursie ,,Bez korzeni nie zakwitniesz. Moja wielka i mała Ojczyzna”

Rusza konkurs „Bez korzeni nie zakwitniesz. Moja Wielka i Mała Ojczyzna”. W nowej odsłonie jego drugiej edycji organizatorzy, Archiwa Państwowe i Ministerstwo Edukacji Narodowej kierują zaproszenie do udziału w nim  do uczniów kl. IV-VII szkoły podstawowej

Cel konkursu

Zadaniem uczestników będzie stworzenie drzewa genealogicznego własnej rodziny.

Założenia konkursu

Głównym celem konkursu „Bez korzeni nie zakwitniesz. Moja Wielka i Mała Ojczyzna” jest poznanie historii rodziny poprzez rozmowy z najbliższymi, odkrywanie domowych pamiątek, dokumentów i starych fotografii, wykorzystanie zasobów bibliotek, Internetu oraz archiwaliów zgromadzonych w archiwach państwowych (pomocna strona Szukaj w archiwach).

Praca konkursowa powinna zawierać

 • drzewo genealogiczne (wykres) rodziny, wykonane dowolną techniką, w formacie pdf lub HTML (np. wygenerowane przez dowolny program komputerowy o tematyce genealogicznej lub wykonane samodzielnie przez ucznia) – jeśli prześlesz dwie wersje drzewa genealogicznego będzie to dodatkowo punktowane,
 • opis drzewa genealogicznego z podaniem danych biograficznych (np. daty urodzeń, małżeństw, zgonów), liczby pokoleń i osób przedstawionych na drzewie,
 • przekaz (opowieść) przedstawiający kontekst historyczny i dzieje rodu,
 • odwzorowania cyfrowe dokumentów źródłowych wykorzystanych do przygotowania drzewa genealogicznego wraz z opisem ich pochodzenia,
 • bibliografię, czyli wykaz źródeł wykorzystanych w projekcie edukacyjnym, w tym pozyskanych w ramach konsultacji z archiwistą z Archiwum Państwowego, np. publikacji książkowych, adresów stron internetowych, wraz z ich poprawnym zapisem bibliograficznym (np.: Archiwum Państwowe w Łodzi, Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej NMP w Łodzi, sygn. 1, 1818, 1, urodzenie Marianny Kowalskiej, s. 3),
 • informację o możliwości innowacyjnego sposobu wykorzystania pracy jako projektu edukacyjnego,

Pliki zawierające odwzorowania cyfrowe dokumentów źródłowych oraz przekaz (opowieść) przedstawiający kontekst historyczny i historię rodzinną, mogą zostać wykonane w formie plików: MP3, MP4, PDF, JPG, TIFF, PowerPoint, HTML. Maksymalna ich liczba nie może łącznie przekroczyć 5 sztuk.

Uczestnik powinien przygotować projekt konkursowy w aplikacji pod opieką rodzica i nauczyciela oraz w konsultacji z archiwistami z Archiwów Państwowych.

Termin zgłoszenia pracy konkursowej

Po przygotowaniu pracy konkursowej złóż ją do 4 maja 2023 r., korzystając z formularza zgłoszeniowego.

Pamiętaj, aby w formularzu podać liczbę pokoleń oraz osób zamieszczonych na Twoim drzewie genealogicznym.

Etapy konkursu i wyniki

Konkurs składa się z dwóch etapów.

W I etapie wojewódzkie komisje konkursowe wybiorą 3 finalistów, którzy przejdą do etapu ogólnopolskiego.

W II etapie kapituła konkursu wybierze spośród nich, 3 laureatów i przyzna 12 wyróżnień.

Finaliści zostaną uhonorowani okolicznościowymi dyplomami oraz nagrodami rzeczowymi ufundowanymi przez Archiwa Państwowe.

Laureaci oraz wyróżnieni uczniowie otrzymają okolicznościowe dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez Ministra Edukacji i Nauki.

 

Listy finalistów zostaną ogłoszone najpóźniej do 31 maja 2023 roku.

Lista laureatów i wyróżnionych uczniów zostanie ogłoszona do 30 czerwca 2023 roku.

 

Szczegóły konkursu oraz jego regulamin można znaleźć na stronie Archiwa Rodzinne Niepodległej.

 

Koordynatorzy projektu konkursowego służący pomocą merytoryczną:

 • Archiwum Państwowe w Lublinie – Anna Chursan, email: anna.chursan@lublin.ap.gov.pl, tel. 81 528 61 51;
 • Archiwum Państwowe w Lublinie Oddział w Chełmie – Żaneta Wasyjczuk, email: zaneta.wasyjczuk@lublin.ap.gov.pl, tel. 82 565 80 68;
 • Archiwum Państwowe w Lublinie Oddział w Kraśniku – Aneta Kowalczyk, email: aneta.kowalczyk@lublin.ap.gov.pl, tel. 81 825 66 14;
 • Archiwum Państwowe w Lublinie Oddział Radzyniu Podlaskim – Joanna Kowalik-Bylicka, email: joanna.kowalik@lublin.ap.gov.pl, tel. 83 352 00 70;
 • Archiwum Państwowe w Zamościu – Ewelina Nawrocka, email: enawrocka@zamosc.ap.gov.pl, tel. 84 639 23 35.

W sprawach technicznych pomocą służy:

Anna Chursan, email: anna.chursan@lublin.ap.gov.pl, tel. 81 528 61 51 – Archiwum Państwowe w Lublinie

 

 

 

-->