Szanowni Państwo, Archiwum Państwowe w Lublinie informuje, że po odejściu na emeryturę dr. Piotra Dymmela, obowiązki Dyrektora Archiwum objął Krzysztof Kołodziejczyk.

Dnia 27 lutego 2023 r. Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych dr Paweł Pietrzyk powołał na stanowisko Dyrektora Archiwum Państwowego w Lublinie Krzysztofa Kołodziejczyka, który swoją funkcję będzie sprawował od dn. 1 marca br.

Krzysztof Kołodziejczyk jest absolwentem studiów historycznych w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Pracę w APL rozpoczął 1 stycznia 2001 r. jako młodszy archiwista w Oddziale w Kraśniku. W roku następnym został p.o. Kierownik kraśnickiego Oddziału, a 1 lipca 2012 r. jego Kierownikiem. Od  2012 r. Krzysztof Kołodziejczyk jest związany z Centralą Archiwum w Lublinie. 25 czerwca 2012 r. objął funkcję Zastępcy Dyrektora, którą sprawował do końca lutego 2023 r.

Krzysztof Kołodziejczyk był m. in. członkiem Centralnej Komisji Metodycznej (2019-2022) oraz Członkiem zespołu naukowego do opracowania standardu opisu materiałów archiwalnych w archiwach państwowych (2013-2016) oraz ekspertem wieloletniego Programu Rządowego Kultura+ (2013-2015).

W 2018 r. został odznaczony srebrnym Krzyżem Zasługi oraz medalem Prezydenta miasta Lublina.

Krzysztof Kołodziejczyk jest autorem publikacji poświęconych zasobowi APL, stosunkom służby specjalne vs kościół rzym.-kat. w okresie PRL, elektronicznym bazom danych oraz twórcą biogramów osób związanych z Podlasiem. Jego album pt. Afisz, plakaty i druki ulotne z lat 1918-1921 w zasobie Archiwum Państwowego w Lublinie. W 100-lecie Niepodległości Polski, Lublin 2018 otrzymał w 2019 r. nagrodę ,,Wawrzyn Pawła Konrada” w kategorii Lublin – Lubelszczyzna. Wydawnictwo albumowe.