Wystawa na Placu Litewskim z okazji 100. rocznicy powstania Służby Cywilnej

W dniu 20 czerwca 2022 r. na Placu Litewskim w Lublinie otwarto wystawę ,,Służba Cywilna. Wczoraj i Dziś”.

Wystawę przygotował Lubelski Urząd Wojewódzki we współpracy z Archiwum Państwowym w Lublinie. Wystawa składa się z 32 plansz podzielonych na dwie części: historyczną i współczesną. Tą pierwszą przygotowali pracownicy Archiwum Państwowego w Lublinie a opisuje ona okres od 17 lutego 1922 r. do 1974 r. czyli od momentu wejścia w życie Ustawy o Służbie Cywilnej aż do momentu jej wygaszenia w okresie PRL. Druga część to okres od 1996 r. do czasów obecnych, kiedy to reaktywowano korpus służby cywilnej. Kuratorem wystawy ze strony APL był dr Bartosz Staręgowski a kwerendę źródłową przeprowadziły: Agnieszka Konstankiewicz, Aneta Kowalczyk, Joanna Kowalik-Bylicka oraz Katarzyna Ślusarska. Autorami wystawy ze strony LUW byli: Rafał Przech oraz Małgorzata Bieda. Inaugurację otwarcia wystawy poprzedziła ceremonia złożenia kwiatów pod Pomnikiem Nieznanego Żołnierza w Lublinie z okazji Narodowego Dnia Powstań Sląskich. Otwarciu samej wystawy towarzyszyły wystąpienia wojewody lubelskiego Lecha Sprawki, szefa Służby Cywilnej Dobrosława Dowiat-Urbańskiego, wiceministra finansów Artura Sobonia oraz dyrektora APL dr. Piotra Dymmela. Wystawa dostępna jest na Placu Litewskim do 6 lipca 2022 r. Następnie trafi w formie elektronicznej na stronę m.in. Archiwum Państwowego w Lublinie. Fotografie wykonał dr Bartosz Staręgowski.

-->