,,Wawrzyn Pawła Konrada” dla publikacji Archiwum Państwowego w Lublinie

Szanowni Państwo. Miło nam poinformować, że kolejna publikacja wydana przez nasze archiwum zdobyła nagrodę ,,Wawrzyn Pawła Konrada” za Książkę Roku 2021Konkurs organizowany jest przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie. Do tegorocznej edycji zgłoszono ponad osiemdziesiąt publikacji wydanych przez lokalne oficyny wydawnicze. Rywalizowały one w kategoriach: Lublin, Lubelszczyzna oraz Książki wydane przez biblioteki województwa lubelskiego.

Archiwum Państwowe w Lublinie zgłosiło do konkursu trzy publikacje. Dwa katalogi wystaw przygotowanych z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja i 40-lecia wprowadzenia stanu wojennego oraz katalog starych druków znajdujących się w zbiorach bibliotecznych APL (https://lublin.ap.gov.pl/zapraszamy-do-lektury-publikacji-poswieconej-starym-drukom-ze-zbiorow-biblioteki-apl/). Ostatnia książka, zatytułowana Stare druki w zbiorach biblioteki Archiwum Państwowego w Lublinie. Katalog, przygotowana przez Barbarę Dymitrzak, otrzymała nagrodę ,,Wawrzyn Pawła Konrada” w kategorii Lublin – wydawnictwo albumowe. Gala wręczenia nagród odbyła się 10 czerwca br. w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie. Nagrodę w imieniu APL odebrał dr Piotr Dymmel.

Tegoroczna nagroda, to kolejny dowód uznania za działalność wydawniczą Archiwum Państwowego w Lublinie. Poprzednią otrzymaliśmy w 2019 r.

Katalog starodruków jest do nabycia w siedzibie APL lub też drogą wysyłki. Szczegóły znajdziecie Państwo na stronie: https://lublin.ap.gov.pl/nauka-popularyzacja-i-edukacja/nowosci-wydawnicze/

Wyróżnionym nagrodą, gratulujemy.

-->