W 2022 r. obchody Międzynarodowe Dnia Archiwów odbywały się w APL już bez obostrzeń pandemicznych. Centralę oraz Oddziały zamiejscowe odwiedzili użytkownicy, którzy brali udział w warsztatach, spotkaniach oraz wycieczkach po obiektach archiwów.

 Pragniemy Państwu przedstawić relację z wydarzeń, które miały miejsce w Centrali APL oraz Oddziałach Zamiejscowych.

CENTRALA APL

W Centrali APL zorganizowano dwie wycieczki po obiekcie. Oprócz czterech osób, które wyraziły chęć zwiedzania, odwiedzili nas również uczniowie i nauczyciele ze Szkoły Policealnej nr 11 Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych w Lublinie. Zwiedzający odwiedzili czytelnię, magazyn archiwalny oraz pracownie digitalizacji i konserwacji. Gościom zaprezentowano również materiały archiwalne z różnych okresów historycznych w tym kartografikę oraz materiały i druki ulotne. Od godz. 11.00 do 13.00 działał punkt konsultacyjny z zakresu opracowania i zabezpieczania archiwaliów rodzinnych, prowadzony przez Agnieszkę Konstankiewicz. O 14.00 rozpoczął się cykl szkoleń i warsztatów. Pierwsze szkolenie pt. ,,Nie taki Szukaj straszny…” – warsztaty z obsługi serwisu Szukaj w Archiwach dla ,,niezaawansowanych” poprowadziła Zofia Jakóbczak a warsztaty genealogiczne „Pierwsze kroki w stronę przodków, czyli jak rozpocząć poszukiwania genealogiczne – prezentacja źródeł i wydawnictw niezbędnych dla poszukiwań genealogicznych i biograficznych” Agnieszka Konstankiewicz. Dokumentację fotograficzną przygotowali Bartosz Staręgowski i Marek Krzykała.

APL ODDZIAŁ W CHEŁMIE

W dniu 9 czerwca 2022 r. w VIII Spotkaniach kancelaryjno-archiwalnych, zorganizowanych tym razem pod hasłem „ARCHIWUM? LUBIĘ TO!”, wzięli udział przedstawiciele jednostek będących pod nadzorem archiwalnym chełmskiego Oddziału z terenu powiatów chełmskiego, krasnostawskiego, włodawskiego (gminy, miasta, starostwa, usc, nadleśnictwa, stacje sanepidu, muzeum, domy kultury) oraz innych jednostek organizacyjnych (ośrodki pomocy społecznej). Łącznie w tym dniu Oddział w Chełmie odwiedziły 52 osoby. Dokumentację fotograficzną przygotował Seweryn Jezierski.

APL ODDZIAŁ W KRAŚNIKU

W dniu 9 czerwca 2022 r. z okazji Międzynarodowego Dnia Archiwów Oddział zorganizował warsztaty kancelaryjno-archiwalne dla archiwistów zakładowych z terenu właściwości terytorialnej Oddziału. Po zakończonych warsztatach uczestnicy mieli okazję zobaczyć magazyny archiwalne, pracownię digitalizacji i czytelnię, a także zapoznać się z historią i zasobem Oddziału. Dokumentację fotograficzną przygotowała Aneta Kowalczyk.

APL ODDZIAŁ W RADZYNIU PODLASKIM

W ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Archiwów w Oddziale w Radzyniu Podlaskim odbyły się wycieczki, lekcje archiwalne, spotkanie Klubu Genealogicznego oraz indywidualne konsultacje dla genealogów. W dniach od 6 do 15 czerwca 2022 r. oprowadzano wycieczki w ramach akcji „Zwiedzamy Radzyń z dokumentem”. Na wspólne zwiedzanie z dokumentem z archiwistami z Oddziału wybrali się uczniowie Szkoły Podstawowej im. Świętego Jana Pawła II w Białce, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Zofii Sękowskiej w Radzyniu Podlaskim oraz uczestnicy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Radzyniu Podlaskim. Oprowadzono 3 wycieczki (dla blisko 50 os.). Poniedziałek 13 czerwca przeznaczony był dla genealogów. Udzielano konsultacji indywidualnych (5 osób), a w godzinach popołudniowych odbyło się kolejne spotkanie Klubu Genealogicznego. Uczestnicy spotkania, w tym genealodzy z klubu działającego przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Białej Podlaskiej, podzielili się wrażeniami z konferencji genealogicznej w Warszawie (Środkowoeuropejskie Spotkania Genealogiczne, Warszawa 28-29 maja 2022 r.), rozmawiali o lokalnej historii, indywidualnych poszukiwaniach i odkryciach. W spotkaniu uczestniczyło 8 osób. W ramach MDA siedzibę Oddziału odwiedzili również uczniowie Szkoły Podstawowej im. Żołnierzy Wyklętych w Krasewie (2 klasy, 25 osób). W poniedziałek 20 czerwca mieli okazję poznać archiwum od środka, zobaczyć i posłuchać jak zabezpieczane i przechowywane są materiały archiwalne oraz co możemy w nich odnaleźć. Oprowadzono wycieczkę i przeprowadzono lekcję archiwalną.