Miło nam poinformować, że ukazał się V tom ,,Studiów Archiwalnych”, wydawanych przez Archiwum Państwowe w Lublinie.

Piąty tom naszego czasopisma naukowego jest tomem szczególnym, bowiem chcemy nim uczcić 100. rocznicę działalności Archiwum Państwowego w Lublinie. Temu wydarzeniu poświęcona jest pierwsza część numeru zatytułowana Jubileusz 100lecia Archiwum Państwowego w Lublinie, zawierająca sześć artykułów związanych z jubileuszem. Znajdą w niej Państwo tekst podsumowujący tradycje archiwalne Lublina i działalność placówki w latach 1918-2018 (P. Dymmel) oraz artykuły poświęcone powojennej historii lubelskiej centrali Archiwum (Ł. Mulak), jego Oddziałów w Chełmie (B. Staręgowski, K. Ślusarska, Ż. Wasyjczuk), w Kraśniku (A. Kowalczyk) i Radzyniu Podlaskim (M. Bosko, S. Korulczyk) oraz Powiatowego Archiwum w Zamościu (J. Żygawski). Ponadto w tomie stałe rubryki: Rozprawy i studia (autorzy: K. Seroka, M. Stevik, P. Dymmel, M. Czerwińska); Źródła i materiały (wydawcy: H. Gmiterek, R. Jop, J. Kus); Recenzje (autorzy: M. Bosko, T. Giergiel, A. Niedziałomska) oraz Sprawozdania (autorzy: A. Chursan, M. Czerwińska, E. Fatyga, A. Konstankiewicz, A. Szulińska). ,,Studia Archiwalne” zamyka wspomnienie pośmiertne o Profesorze Stanisławie Olczaku (T. Nowicki). Zapraszamy do lektury!

,,Studia Archiwalne”, t. V, Lublin 2018, ss. 319, ISSN 1734-7513.

Załączniki