Archiwum Państwowe w Lublinie zaprasza na kolejne zebranie naukowe, podczas którego Pani Anna Jadeszko wygłosi referat pt. Porozumienie między Marszałkiem Województwa Lubelskiego a Dyrektorem APL w sprawie kontroli przedsiębiorców – przechowawców akt osobowych i płacowych – cele, realizacja i efekty.

Zebranie odbędzie się w Sali Konferencyjnej Archiwum Państwowego w Lublinie, ul. Jezuicka 13, o godz. 13:30. Wstęp wolny.