Na portalu Lubelskiego Archiwum Cyfrowego pojawiła się nowa przestrzeń poświęcona historii Archiwum Państwowego w Lublinie.

Spieszymy z informacją, że rozpoczęliśmy realizację projektu „Archiwum Państwowe w Lublinie w stulecie sieci archiwalnej”. Projekt obejmuje rozszerzenie portalu www.lac.lublin.pl o treści związane z historią naszego Archiwum, nieprzypadkowo publikowane w roku obchodów stulecia sieci archiwalnej w Polsce. Przedsięwzięcie zakłada również prowadzenie lekcji i warsztatów archiwalnych poświęconych tej tematyce.

Zachęcamy do śledzenia zakładki 100 LAT ARCHIWUM, w której będą ukazywały się artykuły o historii naszego Archiwum. Pierwszy z nich przedstawia dawne tradycje archiwalne Lublina. W przygotowaniu są kolejne artykuły dotyczące najistotniejszych i najciekawszych aspektów działalności Archiwum Państwowego w Lublinie. Nie zabraknie sylwetek lubelskich archiwistów oraz interesujących materiałów z zasobu. Aby ułatwić zainteresowanym dostęp do publikowanych przez nas treści, będziemy umieszczać kody QR na specjalnych ulotkach. Każdy z nich odsyłał będzie do konkretnego artykułu na portalu.

Zapraszamy do odwiedzenia witryny: http://lac.lublin.pl/100-lat-archiwum/o-projekcie/

Projekt jest finansowany przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych.