„Wojna polsko-bolszewicka 1919-1921 w materiałach Archiwum Państwowego w Lublinie” – publikacja w 100. rocznicę Bitwy Warszawskiej

Chcąc należycie upamiętnić 100. rocznicę jednej z największych bitew w dziejach świata, Archiwum Państwowe w Lublinie wydało album, w którym zaprezentowano najciekawsze materiały dotyczące wojny polsko-bolszewickiej znajdujące się w jego zasobie.

Publikacja, której autorem jest dr Bartosz Staręgowski podzielona jest na trzy części. W pierwszej autor wydawnictwa wprowadza odbiorcę w kontekst historyczny wojny oraz działania militarne prowadzone na terenie Lubelszczyzny w ramach manewru zwanego „Kontrofensywą znad Wieprza” oraz ukazuje jak władze lokalne reagowały na zagrożenie wojenne. Część druga skupia się na najistotniejszych problemach, z którymi musiało mierzyć się społeczeństwo Lubelszczyzny w czasie działań zbrojnych oraz sposobach radzenia sobie z nimi. Ostatnia część albumu wykracza poza ramy czasowe zmagań polsko-bolszewickich i stara się pokazać w jaki sposób upamiętniano zwycięstwo odniesione nad Armią Czerwoną oraz bohaterstwo polskich żołnierzy w kolejnych latach okresu międzywojennego.

W albumie zaprezentowane zostały materiały archiwalne różnej proweniencji. Oprócz dokumentacji aktowej w formie rękopiśmiennej i maszynopisowej, można zapoznać się z fotografiami, mapami, planami, odręcznymi schematami, plakatami, pocztówkami czy nawet medalami, przyznawanymi bohaterom wojny.

Album jest częścią projektu pt. „Walka zbrojna-Walka propagandowa. Oblicza wojny polsko bolszewickiej 1919-1921” realizowanego przez APL.

Publikacja została sfinansowana przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych w Warszawie.

            

-->