Flotylla Pińska – w 81. rocznicę napaści ZSRR na Polskę

W roku 100-lecia Bitwy Warszawskiej i wojny z bolszewikami obchodzimy także 81. rocznicę napaści Związku Radzieckiego na Polskę w 1939 r.

Od 1 września 1939 r., po napaści Niemiec hitlerowskich na Polskę, trwała wojna obronna prowadzona przez armię polską. 17 września 1939 r., pod pretekstem obrony zagrożonych interesów obywateli pochodzenia białoruskiego i ukraińskiego, na wschodnie tereny Rzeczypospolitej Polskiej wkroczyła Armia Czerwona. Agresja Związku Radzieckiego była wynikiem tajnego protokołu, który podpisali ministrowie spraw zagranicznych ZSRR i Niemiec 23 sierpnia 1939 r, czyli tak zwanego paktu Ribbentrop-Mołotow. Zawierał on między innymi postanowienia dotyczące podziału stref wpływów obydwu państw po napaści niemieckiej na Polskę. Agresja Związku Radzieckiego spowodowała ucieczkę władz RP do Rumunii i praktycznie doprowadziła do tego, że kampania wrześniowa zakończyła się klęską Polski.

Jednym z epizodów niewypowiedzianej wojny ze Związkiem Radzieckim było zajęcie przez Armię Czerwoną Pińska, co nastąpiło 20 września 1939 r. W okresie międzywojennym było to polskie miasto położone w województwie poleskim, posiadające port nad rzeką Piną. Tego dnia, w wyniku działań wojsk radzieckich, miasto opuścili marynarze Flotylli Pińskiej – polskiej flotylli rzecznej powstałej 19 kwietnia 1919 r., wchodzącej w skład Marynarki Wojennej Rzeczypospolitej Polskiej.

Materiały dotyczące Pińska oraz Flotylli Pińskiej z czasów, kiedy miasto znajdowało się w graniach Polski, zachowały się w zasobie Archiwum Państwowego w Lublinie i znajdują się w aktach rodziny Flak. Archiwalia te zostały przekazane do Archiwum w formie daru. Wśród akt są między innymi materiały dotyczące Arseniusza Flaka, który w latach 1937-1938 służył we Flotylli Pińskiej, a po II wojnie światowej  był pracownikiem Polskiej Żeglugi Morskiej. Z czasów służby Arseniusza Flaka we Flotylli zachowały się zdjęcia, które przedstawiają Pińsk w latach 1937-1938 – jego główne ulice, port i rzekę, życie marynarzy Pińskiej Flotylli Rzecznej, a także różne wydarzenia z życia codziennego miasta.

Zapraszamy do naszej galerii przedstawiającej Pińsk i Flotyllę Pińską. Jednocześnie składamy serdeczne podziękowania Pani Gabrieli Beacie Wilanowskiej za przekazanie nam tak cennych materiałów rodzinnych.

 

(Fotografie pochodzą z zespołu nr 2632, Akta rodziny Flak).

-->