Szanowni Państwo,
z radością informujemy, że nakładem wydawnictwa DiG ukazała się monografia naukowa naszego pracownika dr. Bartosza Staręgowskiego pt. ,,Formacje zbrojne samorządu szlacheckiego województw poznańskiego i kaliskiego w okresie panowania Jana Kazimierza 1648-1668″.

Pan Bartosz od kilku lat w swojej pracy badawczej zajmuje się zagadnieniami historii wojskowej, systemów bezpieczeństwa oraz wojsk samorządowych Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Na łamach ,,Studiów Archiwalnych” ukazały się teksty jego autorstwa dotyczące wspomnianych zagadnień. Sama publikacja dotyczy funkcjonowania trzech formacji, na które wpływ miał samorząd szlachecki czyli: wojska powiatowego, pospolitego ruszenia oraz wypraw łanowych. Oprócz analizy funkcjonowania tych formacji na stronach poszczególnych rozdziałów, jeden z nich stanowi prozopografia wojskowa 122 oficerów wojsk samorządowych Wielkopolski właściwej i próba nakreślenia sylwetki oficera samorządowego, z jego wszystkimi wadami i zaletami. Serdecznie zapraszamy do lektury.