Archiwum Państwowe udostępniło wczoraj w serwisie „Szukaj w Archiwach” kolejną partię skanów własnych materiałów archiwalnych. Zawiera ona prawie 42 000 skanów wykonanych z akt stanu cywilnego 27 parafii rzymskokatolickich.

 

Pochodzą one z parafii w Opolu, Opolu – filia w Kluczkowicach, Ostrowie, Ostrówkach, Parczewie, Olchowcu, Piaskach, Abramowicach, Białej, Bochotnicy, Bystrzycy, Bychawce, Bychawie, Chełmie, Chłaniowie, Bełżycach – filia w Wojciechowie, Chodywańcach, Częstoborowicach, Gorzkowie, Krasnymstawie, Kryłowie, Leśnej, Katedralnej św. Jana w Lublinie, Łukowej, Łukowie, Oszczowie, Popkowicach. Skany zostały w większości wykonane w ramach Programu Wieloletniego KULTURA+, a także w ramach digitalizacji planowej Archiwum.

 

Archiwum Państwowe w Lublinie należy do wiodących w Polsce placówek w zakresie digitalizacji materiałów archiwalnych. Do końca 2012 r. łącznie wykonano w nim ponad 900 000 skanów z własnych materiałów. Znajdują się wśród nich akta m.in. miasta Lublina, Trybunału Koronnego, chełmskiego konsystorza greckokatolickiego, urzędu wojewódzkiego lubelskiego z okresu międzywojennego, organizacji niepodległościowych z okresu II wojny światowej, rad żydowskich z lat 1939-1942 i akt stanu cywilnego parafii rzymskokatolickich, prawosławnych i Okręgów Bożniczych.

 

Dotychczas lubelskie Archiwum udostępniło w serwisie „Szukaj w Archiwach” ponad 500 000 skanów. Tylko niewielka część skanów w ramach zbiorów tematycznych jest udostępniana na własnej stronie internetowej Archiwum. Kolejne partie zdigitalizowanych materiałów jeszcze w tym roku będą sukcesywnie udostępniane w Internecie.