„Skorowidz do rejestru mieszkańców miasta Radzynia Podlaskiego z lat 1931-1939” autorstwa Dariusza Magiera to kolejna wydana drukiem pomoc archiwalna wyższego rzędu do zasobu Archiwum Państwowego w Lublinie Oddział w Radzyniu Podlaskim. Książka ukazała się w ramach serii wydawniczej SKOROWIDZ.

Skorowidz… zawiera wszystkie osoby, które zostały wpisane do rejestru mieszkańców miasta Radzynia w latach 1931-1939. Poprzedza go wstęp, na który składa się syntetyczne omówienie dziejów i charakteru miasta w okresie międzywojennym (rozdział pt. „Miasto”), ustroju nowego prawa meldunkowego wprowadzonego w latach 30. XX w. („Prawo meldunkowe”), charakterystyka archiwalna i zawartość źródłowa akt („Rejestr mieszkańców jako materiał archiwalny”) oraz opis charakteru i budowy skorowidza („Czym jest i co zawiera Skorowidz…”). Wydawnictwo uzupełnia aneks zawierający kilkadziesiąt fotografii udostępnionych przez mieszkańców Radzynia Podlaskiego, ukazujących niektórych przedwojennych radzyniaków figurujących w skorowidzu.

Układ samego skorowidza ma charakter alfabetyczny. Zawiera nazwisko i imiona mieszkańca, zawód oraz adres zamieszkania. Poza walorami ewidencyjnymi ułatwiającymi poszukiwanie informacji w aktach, stanowi dla współczesnego czytelnika swoisty przewodnik po dawnej społeczności miasta.

Przy okazji prace nad Skorowidzem posłużyły do odtworzenia planu przedwojennego Radzynia, którego topografia została w okresie powojennym w znaczniej mierze zmieniona, zaś historyczne nazwy ulic i dzielnic, mające swoje początki w nazewnictwie pochodzenia jeszcze staropolskiego, niemal całkowicie unicestwione. Załączona do książki mapa, która
powstała przy tej okazji, może posłużyć do zachowania dla następnych pokoleń nazw topograficznych, które już nie funkcjonują.

Edytorami książki są Archiwum Państwowe w Lublinie oraz Radzyńskie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych.