Dzień Darczyńcy 2022 r. w Archiwum Państwowym w Lublinie za nami, podobnie jak i Mikołajki. Dziękujemy wszystkim Darczyńcom, zarówno tym którym udało się przybyć na spotkanie, jak i tym, którym nie udało być ciałem ale byli z nami duchem.

Spotkaniu towarzyszyły prelekcje: Darowizny w zasobie APL (historia i ich wartość) Agnieszki Konstankiewicz oraz Dlaczego wybrałem lubelskie Archiwum Piotra Glądały.
Darczyńcy zostali uhonorowani dyplomami uznania za doniosły wkład na rzecz powiększenia narodowego zasobu archiwalnego. Było to piękne i wzruszające spotkanie, pełne radości i pozytywnej energii oraz pamiątkowych zdjęć. Odnowiły się znajomości pomiędzy nami a Darczyńcami jak również i samymi Darczyńcami – co nas bardzo cieszy.
Podczas spotkania otrzymaliśmy nowe dary. Zasób lubelskiego archiwum wzbogacił się o materiały przekazane przez Lubelskie Towarzystwo Genealogicznie, na które składa się spuścizna osobista pracownika kolei starszego torowego Błażeja Cybulskiego ur. w 1882 r. w Nadybach (pow. Sambor), który po przejściu na emeryturę zamieszkał w Świeciechowie (pow. Kraśnik).
Kolejny dar, przekazany przez Panią Barbarę Imbor-Maciąg to zbiór, na który składa się mnóstwo fotografii i klisze szklane jej ojca Tadeusza Imbora oraz jego album rodzinny zawierający fotografie z czasów edukacji m.in. w Poznaniu czy pracy w Rejowcu, Lublinie i Dominowie wraz z „Planem sytuacyjnym Schroniska dla Nieletnich w Dominowie”. W skład tych materiałów wchodzi również „Laurka z okazji imienin dla Tadeusza Imbora od klas VI i VII Szkoły Podstawowej w Ostrówku (gm. Puchaczów)” czy też negatywy i fotografie jego autorstwa. Pani Barbara Imbor-Maciąg przekazała także spuściznę osobistą i rodzinną Mariana Zarzyckiego ur. w 1926 r. oraz rodzin z nim spokrewnionych m.in. Jerzego Budzyńskiego. Prawdopodobnie obaj byli powstańcami warszawskimi.
Darem od Profesora Czesława Michałowskiego była trzytomowa kronika własnego autorstwa. Jedna z nich poświęcona jest Alicji i Czesławowi Michałowskim i ich życiu osobistemu. Zawiera 12 listów do i z Lublina – Klenicy – pochodzących z lat 50-tych XX w. wraz z bogatą relacją fotograficzną. W pozostałych dwóch tomach znajdują się archiwalia dotyczące historii rodzinny Michałowskich h. Trzaska oraz dokumentów dotyczących prof. Czesława Michałowskiego poświadczających jego wykształcenie, dorobek naukowy, odznaczenia za osiągniecia naukowe i działalność społeczną.
Dziękujemy Darczyńcom za włączenie się do akcji promocyjnej Dnia Darczyńcy, promocji tego wydarzenia, oraz za zaufanie jakim obdarzyli naszą instytucję przekazując do Jezuickich murów najcenniejsze spuścizny osobiste i rodzinne swoich przodków oraz pojedyncze dokumenty, plany, ulotki, afisze, plakaty, odezwy, fotografie czy też odnalezione dokumenty administracji państwowej czy też samorządowej.
Podczas spotkania została zainagurowana wystawa „Darczyńcy i ich dary przekazane do zasobu Archiwum Państwowego w Lublinie”, przedstawiająca wybrane dary jakie w ostatnich latach zostały przekazane do zasobu APL. Na wystawie zaprezentowano spuścizny osób i rodzin, przekazane przez Barbarę Andrzejewską (zespół: Akta rodziny Kalinowskich), Zygmunta Barszczewskiego (zespół Akta rodzin Barszczewskich i Danielskich), Tadeusza Gantnera (zespół: Akta rodziny Gantner), Piotra Glądałę (Zbiór akt rodzinnych Piotra Glądały), Barbarę Imbor-Maciąg (Spuścizna Tadeusza Imbora pedagoga i wychowawcy), rodzinę Łosiów (Archiwum Łosiów), Marcina Tuora (Spuścizna Tadeusza Tuory – rzemieślnika i kolarza), Beatę Wilanowską (Akta rodziny Flak) oraz Zofię Zinserling (Akta rodzin Dąbrowskich i Zembrzuskich). Wystawa jest eksponowana na północnej ścianie siedziby Archiwum od ul. Jezuickiej 13, dzięki czemu jest czynna stale i nieodpłatnie dla chętnych, chcących ją obejrzeć, na przykład podczas weekendowych spacerów. Wystawa pięknie prezentuje się wieczorną porą w świetle lamp Starego Miasta.
Obchody Dnia Darczyńcy w 2022 r. uzyskały patronat mediów lokalnych: TVP3 Lublin, Radia Lublin i Dziennika Wschodniego, co zapewniło odpowiedni rozgłos Dnia Darczyńcy, za co serdecznie dziękujemy.

Agnieszka Konstankiewicz