Archiwum Państwowe w Lublinie zaprasza na zebranie naukowe w dniu 22.12.2022 r. w formule spotkania on-line.

Prelegentem podczas zebrania będzie dr hab. Robert Kozyrski, prof. KUL, który wygłosi referat pt. ,,Relacje kościoły a społeczeństwo. Czego możemy dowiedzieć się z akt archiwalnych przechowywanych w Archiwum Państwowym w Lublinie”. Szczegóły dotyczące uczestnictwa w spotkaniu, znajdziecie Państwo na plakacie, który prezentujemy poniżej. Zapraszamy.