Dzień Darczyńcy, 6 grudnia 2022 r.

Szanowni Państwo, przypominamy, że 6 grudnia br. będziemy obchodzili po raz kolejny Dzień Darczyńcy.

W dniu 6 XII każdego roku cała sieć archiwów państwowych obchodzi Dzień Darczyńcy. Został on ustanowiony w 2020 r. przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych dr. Pawła Pietrzyka, jako wyraz uznania i sposób uhonorowania wszystkich Darczyńców archiwów państwowych. Jest to dzień w którym archiwa chcą docenić ważną rolę w kształtowaniu narodowego zasobu archiwalnego przez zwykłych, a zarazem niezwykłych obywateli. Nie przypadkowa jest data ustanowienia Dnia Darczyńcy, która przypada w tym samym dniu co wspomnienie św. Mikołaja, kiedy to obdarowujemy innych upominkami. Szczególnymi darami, które kształtują narodowe dziedzictwo są materiały archiwalne, tj. dokumenty, rękopisy, fotografie, nagrania, druki ulotne, mapy, przekazane przez osoby prywatne do archiwów. Dlatego przy okazji tego wyjątkowego Dnia Archiwum Państwowe w Lublinie pragnie zaprezentować wybrane przekazane nam zbiory osób prywatnych oraz wyrazić naszą wdzięczność naszym Darczyńcom, za wzbogacenie zasobu archiwalnego o cenne dla poznania przeszłości spuścizny, pamiątki, kolekcje.  

Z tej okazji w lubelskim Archiwum planowane jest spotkanie z Darczyńcami w dniu 6 grudnia br. o godz. 12.00, któremu towarzyszyć będzie wystawa Darczyńcy i ich dary przekazane do Archiwum Państwowego w Lublinie. Na wystawie zaprezentowani zostaną wybrani Darczyńcy Archiwum Państwowego w Lublinie i ich dary, z których utworzono nowe zespoły archiwalne.

Agnieszka Konstankiewicz

Wystawa prezentowana będzie na północnej ścianie siedziby Archiwum przy ul. Jezuickiej 13. Wstęp wolny. Plakat poniżej.

 

-->