Archiwum Państwowe w Lublinie ma zaszczyt zaprosić na promocję IX tomu serii wydawniczej ,,Fontes Lublinenses”.

Spotkanie promocyjne książki zatytułowanej ,,Miscellanea Lublinensia”, opracowanej naukowo i edytorsko przez prof. Henryka Gmiterka z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, odbędzie się 14 czerwca 2018 r. w Sali Konferencyjnej Archiwum Państwowego w Lublinie, ul. Jezuicka 13. Spotkanie rozpocznie się o godz. 17.00. Serdecznie zapraszamy!