Nowy tom Fontes Lublinenses: ,Miscellanea Lublinensia”

Nakładem Archiwum Państwowego w Lublinie ukazał się IX tom serii ,,Fontes Lublinenses”, zatytułowany ,,Miscellanea Lublinensia”.

Na nowe ,,Fontes” składają się: Raptularz Zbigniewa Borowskiego z lat 1604-1644 oraz Taksa cen towarów sporządzona przez komisję sejmową w Lublinie w 1628 r. Edycje obydwu źródeł przygotował do druku prof. Henryk Gmiterek.

Zbigniew Borowski był szlachcicem wywodzącym się z podlubelskiego Mętowa. Jego raptularz zawiera informacje zarówno o rodzinie oraz osobach mu znanych, jak też o wydarzeniach rozgrywających się w Lublinie i okolicach. Szczególne zainteresowanie autora wzbudzały awanse urzędnicze na szczeblach centralnych i lokalnych oraz sprawy związane z religijnymi dysydentami. Jest więc raptularz Borowskiego typowym przykładem piśmiennictwa szlacheckiego doby wczesnego baroku.

Druga z publikacji to pochodząca z ksiąg grodzkich lubelskich taksa cen towarów, które w 1628 r. ustaliła w Lublinie specjalna komisja sejmowa. Znajdziemy w niej między innymi informacje o tym, ile kosztowały produkty spożywcze, towary przywożone na lubelskie targi przez Ormian, złoto, odzież, księgi czy papier. Taksa cen jest doskonałym źródłem do poznania kultury materialnej i zagadnień gospodarczych Lublina schyłku lat 20. XVII w.

Edycja została opatrzona odautorskim wstępem, indeksem osobowym, słowniczkiem staropolskich nazw towarów, jednostek miar oraz jednostek monetarnych. Tekst ilustrują zdjęcia obydwu źródeł.

Zapraszamy do lektury!

Książka dostępna jest w siedzibie Archiwum Państwowego w Lublinie (ul. Jezuicka 13).

Fontes Lublinenses, t. IX, Miscellanea Lublinensia. Raptularz Zbigniewa Borowskiego z lat 1604-1644. Taksa cen towarów sporządzona przez komisję sejmową w Lublinie w 1628 r., oprac. H. Gmiterek, Lublin 2017, ss. 135 + 8 il.

-->