Nowe pracownie digitalizacji w oddziałach Archiwum w Chełmie i Kraśniku

Archiwum Państwowe w Lublinie w 2013 roku już po raz trzeci zostało beneficjentem Wieloletniego Programu Rządowego Kultura+. Archiwum uzyskało środki na digitalizację materiałów archiwalnych oraz utworzenie dwóch pracowni digitalizacji.

W ramach rozbudowy infrastruktury digitalizacyjnej powstały nowe pracownie digitalizacji w oddziałach zamiejscowych w Chełmie i Kraśniku. Każda z pracowni została wyposażona w wysokiej jakości płaski skaner dziełowy umożliwiając wykonywanie kopii cyfrowych w formacie A2+ oraz nowoczesny sprzęt komputerowy.

Oddział w Kraśniku w pierwszej kolejności planuje zdigitalizować zespół Akta Miasta Kraśnika. W Chełmie natomiast jako pierwsze powstaną kopie cyfrowe dziewiętnastowiecznych akt notarialnych notariuszy chełmskich. Materiały te mają ważne znaczenie historyczne i zapewne spotkają się z dużym zainteresowaniem odbiorców.

-->