Ponad pół miliona nowych skanów w szukajwarchiwach.pl

Archiwum Państwowe w Lublinie rozpoczęło 2014 rok udostępnieniem kolejnej części materiałów, z których korzystać będzie można na portalu szukajwarchiwach.pl. 7 stycznia udostępniono 650 tysięcy skanów z oryginałów i mikrofilmów.

Zostały opublikowane kopie cyfrowe ksiąg Trybunału Koronnego Lubelskiego, ksiąg Grodzkich Lubelskich stanowiących cenne źródła historyczne, oraz skany akt stanu cywilnego 56 okręgów bożniczych, 113 parafii rzymskokatolickich, 132 parafii greckokatolickich oraz 26 parafii prawosławnych, które są doskonałą pomocą do badań genealogicznych. Pełny wykaz dokumentów opublikowanych przez Archiwum Państwowe w Lublinie znajduje się na stronie internetowej archiwum w zakładce zbiory online.

W trakcie działania portalu szukajwarchiwach.pl archiwum udostępniło już ponad 1 300 000 skanów.

Zobacz aktualny wykaz zespołów i jednostek z zasobu Archiwum udostępnionych na szukajwarchiwach.pl

-->