Mimo sezonu urlopowego ostatnie dwa miesiące przynoszą nam ponad 270 tysięcy nowych skanów z zasobu lubelskiego Archiwum opublikowanych w serwisie Szukaj w Archiwach!

Dostępny w całości jest już zespół “Zbiór tabel likwidacyjnych lubelskiej i siedleckiej guberni” (98 tysięcy skanów) oraz kolejna część materiałów aktowych skanowanych w ramach digitalizacji planowej w latach 2021-2022, a także częściowo z 2020 roku.
Ponadto, Narodowe Archiwum Cyfrowe zakończyło aktualizację kilkudziesięciu zespołów archiwalnych o nowe skany. W zdecydowanej większości są to zdigitalizowane mikrofilmy, ale są wśród nich też skany przesyłane do publikacji w latach 2015-2020.

Poniżej podajemy zbiorcze wykazy opublikowanych materiałów:

Załączniki