Dyrektor Archiwum Państwowego w Lublinie

z głębokim żalem zawiadamia, że w dniu 27 września 2022 r. zmarł

Ś.P.

Józef Kus

archiwista, historyk i długoletni pracownik Archiwum Państwowego w Lublinie.

Urodzony 7 lutego 1948 r. w Jarosławiu.

Związany zawodowo z Archiwum Państwowym w Lublinie od 1 września 1973 r. do przejścia na emeryturę 30 grudnia 2014 r.

Przeszedł kolejne stanowiska kariery zawodowej archiwisty od manipulanta archiwalnego do starszego kustosza.

Pełnił funkcje kierownicze, w latach 1993-1994 został p.o. dyrektora, a w okresie 1994-1997 był zastępcą dyrektora archiwum. W latach 1997-2014 był kierownikiem oddziału.

Obowiązki zawodowe łączył z pracą badawczą i edytorską. Był wydawcą źródeł historycznych i autorem kilkudziesięciu publikacji z zakresu archiwistyki, dyplomatyki, historii gospodarczej i społecznej miast w okresie staropolskim.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 4 października 2022 r. o godz. 13.00 w kaplicy cmentarnej na Majdanku.