Wystawa zorganizowana z okazji Jubieluszu 70-lecia Oddziału w Chełmie Archiwum Państwowego w Lublinie. 20 maja 2022 r. została zaprezentowana w Chełmskiej Bibliotece Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti. Ekspozycja składa się z 15 plansz (plus tytułowa), na których przedstawiono materiały archiwalne pochodzące z zasobu chełmskiego Oddziału APL, pogrupowane na trzy kategorie: najstarsze, najczęściej poszukiwane oraz najciekawsze. Autorem wystawy jest Żaneta Wasyjczuk, pracownik APL Oddział w Chełmie. Kwerendę źródłową przeprowadzili Żaneta Wasyjczuk oraz Seweryn Jezierski. Skany materiałów archiwalnych wykonał Seweryn Jezierski. Autorem opracowania graficznego jest dr Bartosz Staręgowski.