9 czerwca Oddział w Radzyniu zorganizował konferencję metodyczną dla archiwistów zakładowych z terenu objętego nadzorem Oddziału, czyli z powiatów: bialskiego, łosickiego, parczewskiego i radzyńskiego. Celem spotkania była integracja środowiska archiwalnego z terenu północnej Lubelszczyzny oraz włączenie opiekunów archiwów zakładowych w obchody święta archiwistów.

Spotkanie było również okazją, by przekazać archiwistom zakładowym nieco informacji o funkcjonowaniu sieci archiwalnych w Polsce oraz wyposażyć w przydatne wiadomości praktyczne w postępowaniu z dokumentacją.

W programie konferencji zatytułowanej “Archiwa – Tożsamość – Przyszłość” znalazły się: prezentacja dr. hab. Dariusza Magiera, kierownika Oddziału, pt. Uniwersum archiwalne. Sieć archiwalna na terenie działania radzyńskiego Oddziału Archiwum Państwowego, referat dr. Tomasza Czarnoty z Zakładu Archiwistyki UMCS pt. Archiwa społeczne i ich znaczenie dla polskiego dziedzictwa narodowego oraz tożsamości lokalnej oraz szkolenie z zakresu profilaktyki i podstaw konserwacji dokumentacji w archiwum zakładowym przeprowadzone przez dr. Piotra Dudzikowskiego, kierownika Pracowni Konserwacji Archiwum Państwowego w Lublinie.

Z okazji 25 rocznicy wyborów z 4 czerwca 1989 r. zgromadzeni mogli wysłuchać referatu okolicznościowego Szczepana Korulczyka, pracownika Oddziału, pt. Przebieg i wyniki wyborów parlamentarnych z 4 i 18 czerwca 1989 roku w Radzyniu Podlaskim.

W konferencji wzięło udział ponad 30 archiwistów zakładowych.