Z okazji Międzynarodowego Dnia Archiwów 9 czerwca (poniedziałek) w godz. 8.00-16.00 pod hasłem „Archiwa rodzinne” chełmski Oddział Archiwum Państwowego w Lublinie otwiera dla chełmian swoje pomieszczenia.

To gratka nie tylko dla historyków, gdyż oddział w Chełmie posiada ogromny, różnorodny zbiór dokumentów związanych z Chełmem, Włodawą oraz Hrubieszowem. W ramach prezentacji zasobu archiwalnego będzie można zobaczyć najstarsze chełmskie i hrubieszowskie dokumenty notarialne (pocz. XIX w.), zdjęcia lotnicze Chełma (1937 r.). Ponadto w programie przewidziana jest prezentacja baz danych potrzebnych w poszukiwaniach genealogicznych, porady archiwistów, możliwość digitalizacji rodzinnych archiwaliów oraz zwiedzanie Archiwum. W chełmskim Archiwum przechowywane są książki meldunkowe, rejestry mieszkańców z XIX-XX wieku wraz odpisami aktów stanu cywilnego, akta hipoteczne, które mogą być wykorzystywane w pracy nad dziejami rodzinnymi.

Siedziba Archiwum: Chełm, ul. Partyzantów 40, II piętro. Serdecznie zapraszamy.