Archiwum Państwowe w Lublinie zawiadamia, że w dniu 30 września br. o godzinie 9.00 w siedzibie AP w Lublinie odbędzie się posiedzenie Komisji Metodycznej Archiwum Państwowego w Lublinie i w  Zamościu.

Tematem obrad będzie:

Kwalifikacja nowych zespołów przyjętych do AP w Lublinie;

Przesunięcia z zespołu Sąd Okręgowy w Lublinie 1918-1939, E. Bednarczyk;

Wolne wnioski.