Po raz kolejny Archiwum zaprasza do udziału w imprezach zorganizowanych z okazji corocznego Lubelskiego Festiwalu Nauki. W bieżącym roku w dniach 16 do 20 września proponujemy udział w następujących projektach przygotowanych zgodnie z hasłem tegorocznego Festiwalu Człowiek-Nauka- Pasje.

Historia mojej miejscowości (pokaz archiwaliów i wykład)

Przedstawienie możliwości prowadzenia amatorskich badań nad historią regionalną (miejscowości, parafii, przedsiębiorstw, instytucji i organizacji lokalnych, itp.) w oparciu o archiwalia znajdujące się w zasobie APL. Zaprezentowana zostanie najbardziej typowa dokumentacja z różnych epok wykorzystywana głównie w odtwarzaniu dziejów “małych ojczyzn”, a także dokumenty opublikowane w Internecie.

prowadzący: mgr Józef Kus

Ludzie nauki w dokumencie archiwalnym (gawęda, pokaz multimedialny)

Prezentacja ukazująca wybrane materiały archiwalne z zasobu Archiwum Państwowego w Lublinie, którzy swoimi dokonaniami naukowymi a często również pracą dydaktyczną zapisali się w dziejach Polski i Lubelszczyzny. Są to głównie przedstawiciele nauk humanistycznych i medycznych, a mianowicie: Leon Białkowskiego, Mieczysława Biernackiego, Edmunda Faustyna Biernackiego, Hieronima Rafała Łopacińskiego, Jana Stanisława Łosia, Jerzego Henryka Kunickiego (Goldfingera), Heleny Myssakowskiej, Juliana Ochrowicza, Zbigniewa Góralskiego, Jana i Sergiusza Riabininów, Stanisława Ptaszyckiego, Kazimierza Jaczewskiego, Michała Voit’a, ks. Ludwika Zalewskiego, Mojżesza Michała Zajdenmana i innych. Prezentowane dokumenty dotyczą ich życia osobistego, działalności naukowej, zawodowej i społecznej.

Wybrane eksponaty będą opatrzone komentarzem pisemnym i słownym zawierającym rys biograficzny danej osoby, jej dokonania na rzecz nauki polskiej oraz związek z Lublinem i Lubelszczyzną.

prowadzący: mgr Agnieszka Konstankiewicz

Z genealogią za pan brat (wykład, pokaz archiwaliów, dyskusja)

Spotkanie poświęcone popularnym badaniom genealogicznym. W programie znajdzie się:

  1. Wprowadzenie do metod poszukiwań informacji genealogicznych.
  2. Charakterystyka najważniejszych rodzajów materiałów archiwalnych zawierających dane o osobach i rodzinach z prezentacją wybranych akt.
  3. Omówienie problemów ich odszukania i prawidłowego odczytania oraz wykorzystania.

prowadzący: mgr Anna Chursan

Jak uprawiać pasje historyczne w archiwum? (wykład, pokaz, dyskusja)

Wykład zawiera krótką charakterystykę archiwaliów zgromadzonych w Archiwum Państwowym w Lublinie wraz z prezentacją wybranych akt, ciekawszych, a nawet kuriozalnych pod względem treści lub formy. Podkreślone zostanie ich znaczenie dla współczesności oraz różnego typu badań nad przeszłością.

Przewidywany jest również udział osób prowadzących własne badania w zasobach archiwalnych, którzy opowiedzą o swoich zainteresowaniach i związanych z nimi poszukiwaniach w archiwach

prowadzący: mgr Rafał Hordyjewski

Archiwum-Nauka-Pasje (wystawa)

Prezentacja zadań archiwum, w tym jego funkcji naukowych i edukacyjnych, różnorodności gromadzonych zasobów i możliwości ich wykorzystania do badań naukowych oraz amatorskich o rozmaitej tematyce, a także archiwaliów uczonych oraz kolekcji hobbystycznych przejętych do zasobu Archiwum. Ukazanie popularności i efektów odkrywania i opisywania wydarzeń z przeszłości.

Prowadzący: dr Elżbieta Wierzbicka

Ponadto 15 września w godz. 9-15, w czasie Pikniku Naukowego na Placu Litewskim czynny będzie punkt informacyjno-popularyzacyjny o działalności i zasobie Archiwum Państwowego w Lublinie. Pracownicy udzielać będą informacji o archiwaliach zgromadzonych w lubelskim archiwum, możliwościach i warunkach wykorzystania tej dokumentacji do różnego typu poszukiwań.

Będzie można zapoznać się zawartością stron internetowych o archiwach oraz przykładami dokumentów opublikowanych w Internecie. Prezentowane będą też wydawnictwa naukowe i popularne lubelskiego archiwum.

prowadzący: mgr Rafał Hordyjewski

Czas trwania spotkań, prezentacji i obejrzenia wystawy od 45 minut do 1 ½ godziny.

Godziny spotkań znajdują się na stronie Lubelskiego Festiwalu Nauki.

Istnieje konieczność rezerwacji miejsc na tejże stronie lub telefonicznie 815286159 albo e-mail: elzbieta.wierzbicka@lublin.ap.gov.pl, w tym ustalenie innej godziny spotkania.