Lublin po bombardowaniu 9 IX 1939 w fotografii Ludwika Hartwiga, otwarcie wystawy: 09.09.2013 / 12.00, spotkanie z autorami albumu: „Lublin po bombardowaniu 9 września 1939 roku” / 12.45, Archiwum Państwowe w Lublinie, ul. Jezuicka 13, (otwarcie wystawy na dziedzińcu Archiwum Państwowego w Lublinie, spotkanie z autorami albumu w sali konferencyjnej) czas trwania wystawy: 09-30.09.2013.

Wystawa Lublin po bombardowaniu 9 IX 1939 w fotografii Ludwika Hartwiga prezentuje wybór zdjęć znajdujących się w albumie zatytułowanym „Zniszczenia w Lublinie na skutek bombardowania przez Niemców dn. 9 IX 1939 r.”, który w 2012 roku został przekazany przez Urząd Miasta Lublin do Archiwum Państwowego w Lublinie.

Współcześnie zachowały się cztery zbiory fotografii ilustrujące zniszczenie Lublina dokonane podczas wydarzeń z września 1939 roku. Ich autorstwo przypisuje się Ludwikowi Hartwigowi ojcu i nauczycielowi jednego z najbardziej znanych polskich fotografów – Edwarda Hartwiga.

W wyniku szybkiego przemieszczania się wojsk niemieckich 5 września powierzono Lublinowi funkcję ważnego ośrodka wojennego, chociaż pierwotnie miał on pełnić jedynie funkcję zaplecza dla armii polskiej. Nieprzygotowane miasto miało zostać tymczasowym schronieniem i siedzibą ministerstw i urzędów centralnych ewakuowanych z Warszawy. Fakt ten sprawił, iż stało się też ważnym celem nalotów Luftwaffe.

Zachowane zdjęcia ukazują dotkliwe straty poniesione przez miasto i jego mieszkańców. Według źródeł w następstwie największego bombardowania w dniu 9 września zginęło bowiem 400-500 osób, a ponad 1200 zostało rannych. Zniszczonych zostało wiele domów i ulic w centrum miasta.

Pozostawione przez Hartwiga fotografie wyrażają cierpienie i destrukcję, które przyniosły ze sobą działania wojenne. Ujęcia uderzają dosłownością i brutalnością, oddając obraz strat po niemieckich nalotach. Są świadectwem, dokumentem i dowodem pozostawionym przez człowieka, którego ukochane miasto legło w gruzach.

Niniejsza wystawa towarzyszy promocji publikacji całego albumu pt: Lublin po bombardowaniu 9 września 1939 roku wydanego przez Archiwum Państwowe w Lublinie. Wydawnictwo to zawiera najpełniejszy materiał fotograficzny dotyczący zniszczeń wyrządzonych w czasie bombardowań. Dotychczas tylko część zdjęć była publikowana. Po raz pierwszy album ukazał się w całości i w opracowaniu naukowym. Jego autorami są Piotr Dymmel i Tomasz Rodziewicz, pracownicy lubelskiego archiwum.