15 sierpnia – ważna data dla Polski i dla Lublina

15 sierpnia to nie tylko ważne święto w wymiarze ogólnopaństwowym, ale również istotny dzień dla historii Miasta Lublina.

Tego dnia w 1920 r. polscy żołnierze na przedpolach Warszawy zatrzymali inwazję komunistów i pochód ich ideologii na zachód Europy. Aby przeciwstawić się bolszewikom, których przewaga liczebna była przytłaczająca, należało wykorzystać wysiłek całego polskiego społeczeństwa i zmobilizować je do walki. W tym celu kolportowano a następnie wywieszano na murach propagandowe plakaty i afisze. Na stronie internetowej Archiwum Państwowego w Lublinie, można zapoznać się z wystawą, która prezentuje najbardziej interesujące materiały archiwalne z czasów wspomnianej wojny, w tym właśnie nadmienione plakaty i afisze. Na wystawie znajdują się jednak cyfrowe reprodukcje. Oryginalne materiały, zostały zaprezentowane w ramach okolicznościowej ekspozycji w APL. W gablotach wystawowych można było zobaczyć materiały w takiej formie zewnętrznej, w jakiej były prezentowane na murach i słupach informacyjnych w czasie wojny z bolszewikami.

15 sierpnia to również ważna data dla historii Lublina. 706 lat temu książę krakowski, sandomierski i kujawski Władysław Łokietek wydał przywilej lokacyjny, nadając tym samym osadzie status miasta. Książę polecał w dokumencie Maciejowi z Opatowca lokację miasta na prawie niemieckim i uczynił swoim zasadźcą. Maciej został pierwszym wójtem dziedzicznym a zarazem władcą miasta. Akt oprócz regulacji statusu od strony formalno-prawnej, ustanawiał nowy układ przestrzenny. Na 100 łanach przyznanych przez księcia, zorganizowano typowy kwadratowy rynek z odchodzącymi równomiernie ulicami i działkami siedliskowymi pod domy, warsztaty, sklepy i obiekty kultu religijnego. Od tej pory Lublin otrzymał formalny status miasta i stał się członkiem wspólnoty miast europejskich lokowanych na prawie niemieckim. Moment ten stał się również kluczowy dla rozwoju samego miasta. W zasobie lubelskiego archiwum, jest przechowywany oryginał dokumentu tak istotnego dla jego historii. W ramach tego święto można obejrzeć niedużą ekspozycję poświęconą aktowi lokacyjnemu w podcieniach APL codziennie od 7.00 do 21.00.

-->