Archiwum Państwowe w Lublinie z przyjemnością informuje, że ukazał się drukiem IV tom ,,Studiów Archiwalnych” za 2017 r.

W wydawanym przez nas periodyku naukowym przeczytać można artykuły między innymi o pieczęciach miejskich Lublina (M. Trojanowska), jedynej sesji Trybunału Koronnego Lubelskiego, która odbyła się poza miastem (J. Kus), o organizacji pracy kancelaryjnej Zarządu Miejskiego w Puławach (K. Gałęzowska) oraz podsumowanie 15 lat digitalizacji w APL (M. Zawada, M. Krzykała). Ponadto w numerze znalazły się edycje źródłowe, recenzje, artykuły recenzyjne, sprawozdania oraz bibliografia pracowników naszego Archiwum za lata 2008-2016, opracowana przez Z. Jakóbczak. Szczegóły znajdą Państwo w zamieszczonym niżej spisie treści ,,Studiów Archiwalnych”.

Pragniemy także poinformować Państwa, że powołano nowy Komitet Naukowy i Komitet Redakcyjny ,,Studiów Archiwalnych”. W skład pierwszego gremium weszli: prof. dr hab. Krzysztof Skupieński (Przewodniczący); prof. Stefan Lehr (Niemcy), prof. Ludmiła Mazur (Rosja), prof. Sergej Posochov (Ukraina), prof. Marie Ryantová (Czechy). W skład drugiego: dr Piotr Dymmel (Redaktor), dr hab. Artur Górak (UMCS Lublin), dr Marek Konstankiewicz (UMCS Lublin), dr Joanna Kowalik-Bylicka (APL O/Radzyń Podlaski), dr Robert Jop (Sekretarz redakcji). Ponadto od niniejszego tomu ,,Studia Archiwalne” zostały przekształcone z serii wydawniczej w czasopismo (rocznik), co oznacza konieczność systematycznego wydawania kolejnych numerów.

Zapraszamy do lektury ,,Studiów Archiwalnych” i publikowania na jego łamach. Wkrótce na stronie internetowej Archiwum pojawi się zakładka poświęcona naszemu czasopismu, gdzie znajdą Państwo dodatkowe o nim informacje.

,,Studia Archiwalne” można nabyć w siedzibie Archiwum Państwowego w Lublinie, ul. Jezuicka 13

.