Zebranie naukowe – 25 czerwiec

Archiwum Państwowe w Lublinie serdecznie zaprasza na ostatnie przed wakacjami zebranie naukowe, w trakcie którego Pani Agnieszka Szulińska wygłosi referat pt. “Archiwum Państwowe w Lublinie w opinii jego użytkowników”.

Referat jest wynikiem przeprowadzonych wśród użytkowników Archiwum badań o charakterze pilotażowym. Poruszane przez autorkę kwestie dotyczą m.in. dostępności i otwartości, wygody korzystania z zasobu oraz funkcjonalności stron internetowych prowadzonych przez Archiwum.

Zebranie odbędzie się w Sali Konferencyjnej Archiwum Państwowego w Lublinie, ul. Jezuicka 13, o godz. 9:00. Wstęp wolny!

-->