Konferencja naukowa „Chełm jako ośrodek naukowy. Tradycje, stan dzisiejszy i perspektywy badań” odbyła się w dniu 21.10.2013 r. przy Instytucie Nauk Humanistycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie.

Przedmiotem spotkania była prezentacja tradycji, infrastruktury oraz wyników badań naukowych prowadzonych w ośrodku chełmskim. Archiwum reprezentowała Żaneta Wasyjczuk, która wygłosiła referat na temat badań naukowych prowadzonych na zasobie Archiwum Państwowego w Lublinie Oddział w Chełmie. Organizatorzy przewidują publikację materiałów pokonferencyjnych.