Komisja metodyczna – posiedzenie 27 listopada

Archiwum Państwowe w Lublinie zawiadamia, że w dniu 27 listopada br. o godzinie 10.00 w siedzibie AP w Lublinie odbędzie się™ posiedzenie Komisji Metodycznej Archiwum Państwowego w Lublinie i w Zamościu.

Tematem obrad będą:

Kwalifikacje nowych zespołów przyjętych do zasobu APL i APZ.

Gminna Rada Narodowa w Borzechowie 1975-1990, wstęp i inwentarz A. Kowalczyk, rec. D. Magier;

Urząd Gminy w Borzechowie [1964,1972] 1975-1990, wstęp i inwentarz A. Kowalczyk; rec. D. Magier;

Wojewódzka Rada Narodowa w Chełmie 1975-1990, wstęp i inwentarz A. Gleń, rec. D. Magier;

Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Lublinie 1933-2003, D. Anasiewicz, rec. E. Wierzbicka;

Wolne wnioski.

-->