Od wielu już lat 1 maja obchodzony jest w Polsce zarówno jako święto o charakterze świeckim, mające swoją długą i skomplikowaną tradycję (obchody zarządzone zostały przez II Międzynarodówkę w 1889 r.), jak też kościelne, jako wspomnienie św. Józefa Rzemieślnika,  wprowadzone do kalendarza liturgicznego przez papieża Piusa XII w 1955 r.

Czytaj dalej 1 maja. ,,Niech się święci 1 maja”

W latach 2018, 2019 Archiwum Państwowe w Lublinie zrealizowało pierwszą część projektu digitalizacji staropolskich ksiąg sądowych z XVI-XVIII w. przechowywanych w Narodowym Archiwum Historycznym Białorusi w Mińsku. Drugim punktem projektu jest udostępnienie kopii cyfrowych zdigitalizowanych akt w dostępie powszechnym na platformie cyfrowej prowadzonej przez lubelskie archiwum.

Czytaj dalej Kopie cyfrowe staropolskich ksiąg sądowych z Narodowego Archiwum Historycznego Białorusi w Mińsku opublikowane na LAC

W związku opublikowaniem rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, do odwołania przedłużone zostało czasowe ograniczenie działalności Archiwum Państwowego w Lublinie.

Czytaj dalej Komunikat w sprawie ograniczenia działalności Archiwum Państwowego w Lublinie