Archiwum Państwowe w Lublinie stopniowo wznawia swoją działalność

Szanowni Państwo! Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, od 4 maja br. archiwa państwowe mogą wznowić działalność archiwalną. W związku z powyższym Archiwum Państwowe w Lublinie rozpoczęło stopniowy powrót do realizacji swoich kompetencji, przy zachowaniu warunków i zasad maksymalnego bezpieczeństwa dla  jego pracowników, klientów i użytkowników.

W pierwszej kolejności archiwum przystąpiło do wznowienia działalności informacyjnej. Pracownicy archiwum będą wykonywać poszukiwania i kwerendy na podstawie materiałów archiwalnych z własnego zasobu. Informujemy, że wszystkie sprawy, które w okresie zakazu prowadzenia działalności archiwalnej wpłynęły do archiwum będą teraz sukcesywnie realizowane. Wszystkich Klientów prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość w oczekiwaniu na załatwienie sprawy. W pierwszej kolejności realizowane będą kwerendy dotyczące spraw urzędowych, szczególnie istotnych dla obywateli.

Respektując zasady bezpieczeństwa nadal ograniczeniu podlega możliwość bezpośredniego załatwiania spraw w urzędzie. W sprawach poszukiwań archiwalnych zachęcamy Państwa do kontaktu z wykorzystaniem środków elektronicznych: drogą mailową lub za pośrednictwem skrzynki Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP oraz za pomocą poczty tradycyjnej. Z archiwum można kontaktować się także telefonicznie, pod nr tel. 81 528 61 40.

Przypominamy także, że formularze wniosków ułatwiających załatwienie sprawy znajdują się na stronie internetowej archiwum, w zakładce Jak korzystać? Formularze są do pobrania pod adresem:https://lublin.ap.gov.pl/jak-korzystac-z-archiwum/formularze-do-pobrania/.

Czytelnie archiwum w dalszym ciągu będą zamknięte dla użytkowników. Aktualnie podejmowane są działania zmierzające do takiego ich dostosowania, aby zapewnić użytkownikom bezpieczne warunki korzystania z materiałów archiwalnych. Praca w czytelni zostanie wznowiona w ostatnim etapie przywracania działalności archiwum.

W związku z powyższym informujemy, że ewidencja naszego zasobu, a także skany wielu zespołów archiwalnych i jednostek archiwalnych są dostępne w serwisie elektronicznym ,,Szukaj w archiwach”: https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/, na stronie domowej Archiwum Państwowego w Lublinie: https://www.lublin.ap.gov.pl/ oraz na portalu Lubelskie Archiwum Cyfrowe: http://lac.lublin.pl/. Zachęcamy Państwa do korzystania z ewidencji i kopii cyfrowych archiwaliów z naszego zasobu on-line.

O kolejnych etapach, terminach i zasadach wznawiania działalności przez Archiwum Państwowe w Lublinie będziemy informować Państwa na bieżąco. Odpowiednie komunikaty będą ogłaszane na stronie internetowej Archiwum oraz w mediach społecznościowych.

 

-->