Zapraszamy do udziału w akcji ,,Archiwum Pandemii A.D. 2020″

Szanowni Państwo! W związku z trwającą na świecie pandemią choroby zakaźnej, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych ogłasza akcję pt. ,,Archiwum Pandemii A.D. 2020. Społeczna kolekcja dokumentów pandemii wywołanej koronawirusem (SARS-CoV-2)”

Akcja zainicjowana przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych będzie realizowana we współpracy z archiwami państwowymi z całego kraju. Jej celem jest zachowanie świadectw przełomowego w naszych dziejach momentu, pojawienia się na świecie zakaźnej i zbierającej śmiertelne żniwo choroby, przypominającej tzw. grypę hiszpankę, szalejącą w Europie 100 lat temu.

W związku z powyższym, Archiwum Państwowe w Lublinie zwraca się do Państwa z prośbą o wsparcie niniejszej inicjatywy poprzez przekazywanie do archiwów państwowych, gromadzenie i zabezpieczanie wszelkiej dokumentacji związanej z tematem pandemii 2020 r. oraz o aktywną promocję akcji dostępnymi kanałami komunikacji.

Uczestnikiem akcji może zostać każdy – osoby prywatne, stowarzyszenia, fundacje, instytucje, organizacje, wspólnoty społeczne. Każdy, kto zechce podzielić się swoimi doświadczeniami i refleksjami w postaci dokumentacji powstałej zarówno w formie tradycyjnej, jak i elektronicznej. Interesują nas zarówno zapiski, notatki, pamiętniki, dzienniki, ulotki i zdjęcia, jak też memy, blogi, vlogi, nagrania audio i wideo oraz inne formy medialne publikowane na stronach internetowych.

Wymienioną dokumentację będziemy przejmowali na dwa sposoby: drogą elektroniczną i tradycyjną.

Pod adresem e-mailowym archiwumpandemii@archiwa.gov.pl możecie Państwo zgłosić chęć udziału w akcji, zadać pytanie i podzielić się wątpliwościami co do jej przebiegu oraz zapytać o archiwum, do którego w Państwa przypadku najlepiej przekazać materiały.

Z kolei na adres archiwumpandemii@lublin.ap.gov.pl, przeznaczony w naszym archiwum specjalnie na cele akcji, możecie Państwo przesyłać dokumentację elektroniczną związaną z pandemią.

Przejmowanie materiałów w formie tradycyjnej będzie odbywało się bezpośrednio w siedzibie Archiwum Państwowego w Lublinie (ul. Jezuicka 13), poprzez wystawienie odpowiedniego pojemnika z hasłem „Archiwum Pandemii A.D. 2020”. Do tego pojemnika będziecie Państwo mogli składać materiały dostarczane osobiście, bądź przesłane drogą korespondencji tradycyjnej.

Przekazanie materiałów drogą elektroniczną na podany adres jest tożsame z oświadczeniem darczyńcy o prawie własności i dysponowania tym materiałem przez przekazującego oraz jego oświadczeniem o zgodzie na przeniesienie na Archiwum Państwowe tych praw.

W sytuacji osobistego przekazania materiałów, wymagana jest obecność archiwisty, którego zadaniem będzie potwierdzenie dokonania wszystkich czynności formalnych, tj. potwierdzenie złożenia wymaganych oświadczeń i zgód w formie umowy darowizny (wzór umowy będzie do pobrania na stronie archiwarodzinne.gov.pl oraz archiwa.gov.pl). Na życzenie darczyńcy Archiwum Państwowe w Lublinie przygotuje dla Niego kopię cyfrową i/lub tradycyjną w formie wydruku przekazanych materiałów.

W kolejnych etapach działania (maj-czerwiec), w ramach akcji „Archiwum Pandemii A.D. 2020” NDAP przeprowadzi również konkurs na zapiski rodzinnych archiwistów z czasów pandemii. Celem konkursu będzie utrwalenie towarzyszących temu wyjątkowemu okresowi wydarzeń, doświadczeń, przeżyć, emocji i życia codziennego w wymiarze prywatnym oraz rodzinnym.

Zapraszamy do udziału w akcji!

 

-->